Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

E – recepta - nowy etap w cyfryzacji w ochronie zdrowia

E-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (System P1).

Głównym celem udostępnionej funkcjonalności e-recepty jest ułatwienie procesu realizacji recept, a także ograniczenie błędów, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. 
E-recepta stanowi cyfrową wersję dotychczasowej papierowej recepty. Od 1 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania systemu umieszczone są na stronach internetowych:

https://pacjent.gov.pl/erecepta

https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/

Script logo StudioStrona.pl