Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3748

   Informacja

   Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

  • 3745

   Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
   2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
   1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
   2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
   3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

   § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Fundacja Digital University i T-Mobile Polska inaugurują ogólnopolski projekt edukacyjny B.Net

 • fotogaleria

Już we wrześniu startuje projekt edukacyjny B.NET, realizowany przez Fundację Digital University i T-Mobile Polska. W ramach tej inicjatywy przeprowadzonych zostanie kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów dla dzieci i nauczycieli, które mają na celu rozwój cyfrowych umiejętności i wzrost świadomości na temat zagrożeń w sieci.

 

- Od ponad czterech miesięcy wszyscy mierzymy się z nową rzeczywistością powodowaną przez koronawirus. Po zamknięciu szkół, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice stanęli przed wyzwaniem, jakim jest edukacja online. Okres pandemii stał się niestety okazją do nasilenia socjotechnik stosowanych przez cyberprzestępców. Wykorzystują oni niewiedzę adresatów. Edukacja zarówno dzieci, jak i rodziców w temacie bezpieczeństwa w internecie jest dziś kluczowa. Świadomość niebezpieczeństw pozwoli na weryfikowanie tego, co do nas trafia aby uniknąć niemiłych konsekwencji – mówi Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University.

 

Dlatego Fundacja Digital University we współpracy z T-Mobile Polska rozpoczyna ogólnopolski projekt edukacyjny B.Net. Adresowany jest on do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych, pracowników bibliotek i domów kultury w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

- Aby dobrze poruszać się w otaczającej nas rzeczywistości znajomość technologii jest niezbędna. Każdy z Nas powinien wiedzieć jak z niej korzystać – jej nieznajomość może bowiem zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Dlatego chcemy zatroszczyć się o najmłodszych użytkowników sieci oraz ich opiekunów i edukować ich w tym zakresie. Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom jak projekt B.Net wszyscy użytkownicy sieci będą czuli się bezpiecznie - mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile.

W ramach projektu organizatorzy zapraszają nauczycieli na szkolenia B.NET, podczas których omówione zostaną kluczowe aspekty bezpieczeństwa w sieci dotyczące uczniów w wieku 6 – 13 lat. Oprócz rzetelnej wiedzy, podczas szkolenia nauczyciele otrzymają gotowe scenariusze zajęć, które powinni zrealizować z klasami 1- 8 w swojej szkole podczas tygodnia z B.NET. Scenariusze zostały przygotowane w trzech wariantach: dla klas 1-3, 4-6 oraz 7-8, a tematyka zajęć będzie odpowiednio sprofilowana pod kątem wieku uczniów. Na zakończenie projektu eksperci projektu odwiedzą 24 szkoły w całej Polsce i zorganizują w nich dla uczniów turnieje B.NET pełne zabawy oraz ciekawych wyzwań. Projekt zostanie przeprowadzony przez doświadczonych trenerów współpracujących z fundacją Digital University.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz terminy szkoleń wraz z systemem rejestracji na nie są dostępne na stronie internetowej: http://bnet.info.pl/ .

 

 

*Dla organizatorów priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników projektu, dlatego w przypadku powrotu zagrożenia epidemiologicznego projekt zostanie zrealizowany w trybie online.

 

.

Script logo StudioStrona.pl