Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

II Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.14.2018

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Wieruszowskiego
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 4 grudnia 2018r. (wtorek) o godz. 14 00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się: II Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjecie uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego:

         1) w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2018 rok

         2) w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi;

         3) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie;

         4) Zakończenie obrad

 

 

Script logo StudioStrona.pl