Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

III Ogólnopolski Bieg Integracyjny

W minioną sobotę odbywało się w Wieruszowie wyjątkowe przedsięwzięcie, z uwagi na charakter i rangę imprezy. Uczestniczyli w nim starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz wicestarosta Mirosław Urbaś.

Trzecia edycja wydarzenia pn. ,,Ogólnopolski Bieg Integracyjny’’ została zorganizowana przez Stowarzyszenie Integracyjne ,,Klub Otwartych Serc’’ oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Powiat Wieruszowski i gminę Wieruszów.

 

Celem ogólnopolskiego przedsięwzięcia jest przede wszystkim integracja i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz docenienie ich dokonań. Zwiększy to przede wszystkim wiedzę na temat niepełnosprawności, a także pozwoli na wzajemną komunikację oraz współpracę. Poprzez zachęcenie do podjęcia aktywności fizycznej i wspólnego biegania, impreza to również idealna okazja do propagowania zdrowego stylu życia.

Script logo StudioStrona.pl