Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Dla Prezydenta Adamowicza, przeciw nienawiści

   Wieruszów także nie jest obojętny wobec tego, co wydarzyło się w Gdańsku, 13 stycznia 2019 roku o godzinie 20.00, a także wobec tego, co wybrzmiewało wcześniej w bardzo złych słowach.

   Mimo, że jeszcze nie wyznaczono daty pogrzebu Prezydenta Pawła Adamowicza, z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy, właśnie w ten dzień na wieruszowskim rynku, równo z rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych wybrzmią dwa utwory: „Sound of Silence” i „Modlitwa o wschodzie słońca”.

   Niech to będzie krótkie, ale jednoznaczne spotkanie tych, którzy chcą uczcić pamięć zamordowanego Prezydenta i tych, którzy nie zgadzają się na język pogardy. W specjalnie wyznaczonym miejscu, przed portretem Pawła Adamowicza będzie można ustawić przyniesione znicze.

   Pamiętajmy, że spotkanie będzie też wsparciem dla fantastycznej inicjatywy jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i dla jej twórcy – Jurka Owsiaka. Spotkajmy się i bądźmy razem.

  • Źródła sukcesu produktów turystycznych

   W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego zapraszamy na seminarium „Źródła sukcesu produktów turystycznych”, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15.

III Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.15.2018

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 28 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 830 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

III Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z:
1) I Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 23 listopada 2018 r.;
2) II Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 4 grudnia 2018r.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok;
2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026r.;
3) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok;
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.;
5) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Powiatu Wieruszowskiego;
6) w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych;
7) w sprawie delegowania radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
8) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej;
9) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Wieruszowskiego.
6. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2019 rok.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Script logo StudioStrona.pl