Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja

Szanowni Państwo!

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Szczególnie zwracamy się z tą prośbą do osób załatwiających sprawy związane   z rejestracją pojazdów.

Na stronie internetowej Starostwa w zakładce „dokumenty do pobrania”  Wydział Komunikacji i Dróg znajdą państwo wskazówki do elektronicznego załatwiania spraw, a także wszystkie niezbędne druki do pobrania i wypełnienia.

Prosimy o dostarczanie dokładnie wypełnionych formularzy wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Bardzo ważnym jest aby dokumenty były spakowane w odpowiednio zaadresowaną kopertę. Prosimy koniecznie podać dane kontaktowe – najlepiej nr telefonu.

Tak przygotowane dokumenty wraz z potwierdzeniem wniesionych opłat, należy wrzucić do skrzynki podawczej Starostwa znajdującej się przy wejściu do budynku. O załatwionej sprawie i terminie odbioru dokumentów pracownik powiadomi na podany kontakt.

Pragniemy zauważyć i podkreślić, że coraz więcej osób korzysta z informacji internetowej i przynosi dobrze przygotowane wnioski. Również wiele osób załatwia sprawy tylko drogą elektroniczną  -  za co dziękujemy.

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl