Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja

Informujemy, że Powiat Wieruszowski otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który został przeznaczony w całości dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi. Grant na wsparcie mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej w województwie łódzkim w związku z wystąpieniem COVID-19, w ramach projekt „Łódzkie pomaga” został przyznany na kwotę 209 887,50

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl