Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja dla przedsiębiorców

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach marszałek województwa prowadzi Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr-BDO).

Obowiązek wpisania się do rejestru dotyczy podmiotów gospodarujących odpadami oraz przedsiębiorców, wykonujących działalności związane z wprowadzaniem na terytorium kraju niektórych produktów w tym przedsiębiorców będących producentami pojazdów lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów. Podmiot, który uzyskał wpis do Rejestru-BDO, otrzymuje indywidulany numer rejestrowy, który  ma obowiązek umieszczać na dokumentach, sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do Rejestru-BDO lub nie umieszczanie przez przedsiębiorcę numeru rejestrowego na wymaganych dokumentach może skutkować administracyjną karą pieniężną, wymierzaną przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym przedsiębiorca rejestrujący pojazd, sprowadzony na terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu, jest zobligowany do posługiwania się nadanym numerem rejestrowym.

Script logo StudioStrona.pl