Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nagrody Powiatu Wieruszowskiego dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy w 2018 roku. Zgłoś swojego kandydata!

   Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr XXXV/156/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej kandydatury do nagród za 2018r. należy zgłosić do dnia 31 maja 2019r.

  • IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
   z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 31 maja 2019r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Informacja dla przedsiębiorców

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach marszałek województwa prowadzi Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr-BDO).

Obowiązek wpisania się do rejestru dotyczy podmiotów gospodarujących odpadami oraz przedsiębiorców, wykonujących działalności związane z wprowadzaniem na terytorium kraju niektórych produktów w tym przedsiębiorców będących producentami pojazdów lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów. Podmiot, który uzyskał wpis do Rejestru-BDO, otrzymuje indywidulany numer rejestrowy, który  ma obowiązek umieszczać na dokumentach, sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do Rejestru-BDO lub nie umieszczanie przez przedsiębiorcę numeru rejestrowego na wymaganych dokumentach może skutkować administracyjną karą pieniężną, wymierzaną przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

W związku z powyższym przedsiębiorca rejestrujący pojazd, sprowadzony na terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu, jest zobligowany do posługiwania się nadanym numerem rejestrowym.

Script logo StudioStrona.pl