Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. VI MEMORIAŁ im. Marka Malika MTB XCO

Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z zakresu promocji sportu wśród mieszkańców powiatu i promocji powiatu poprzez sport pn. VI Memoriał im. Marka Malika MTB XCO.

Oferta spełnia wymogi realizacji ww. zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert, zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego

może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl