Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego z zakresu dzielności na rzecz osób niepełnosprawnych Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”

  • fotogaleria

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”.
Oferta spełnia wymogi realizacji ww. zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Script logo StudioStrona.pl