Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne

  • Informacja o zmianie dyżuru nieodpłatnej pomocy prawnej

   Z uwagi, że Starostwo Powiatowe w Wieruszowie w dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) będzie nieczynne, dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej przypadający na ten dzień zostanie odpracowany przez adwokata w dniu 23 grudnia 2019r. (poniedziałek) w godz. 8:00-12:00.

Informacja dotycząca ponownego zamontowania zasuw na jazach zlokalizowanych na rzece Prośnie

W związku z narastającym w naszym kraju problemem suszy, w dniu 15 lipca 2019 roku Zarząd Powiatu Wieruszowskiego skierował do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismo z apelem o ponowne zamontowanie zasuw na jazach zlokalizowanych na rzece Prośnie. Przypomniał, że wbrew stanowisku poprzedniego administratora rzeki Prosny tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, regulacja przepływu wody za pomocą jazów miała służyć nie tylko rolnictwu, ale również zapobiegać erozji dna rzecznego i minimalizować negatywne skutki dla środowiska, jakie przyniosła regulacji rzeki. W związku z faktem,  iż w bieżącym roku minie 14 lat od zdemontowania zasuw zwrócił się z prośbą o zrewidowanie skutków dotychczasowej polityki i wyciągnięcie z niej wniosków.

W odpowiedzi na wyżej przedstawione kwestie Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie poinformowały, że demontaż urządzeń piętrzących na jazach był następstwem samowolnego manewrowania nimi przez osoby postronne i systematyczne niszczenie. Ponadto, podobnie jak poprzedni administrator rzeki Prosny tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zajęło stanowisko, że istnieje możliwość przywrócenia piętrzeń na rzece Prośnie, ale jedynie przez zainteresowane osoby, które:

 • uzyskają pozwolenia wodnoprawne,
 • pokryją koszty sporządzenia dokumentacji,
 • będą uczestniczyć w kosztach utrzymania wód, budowli i urządzeń niezbędnych do realizacji pozwoleń,
 • zapewnią stałą obsługę jazów,
 • będą ponosić cykliczne opłaty za pobór wód i odpowiedzialność za manewrowanie jazami.

Z tak przedstawionego stanu rzeczy jednoznacznie wynika, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest zainteresowane piętrzeniem wód rzeki Prosny i nie zamontuje ponownie zasuw. 

Script logo StudioStrona.pl