Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja w sprawie dotacji

 W dniu 22 listopada 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kulturalny Koneser” złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego: „Śpiewamy Polską!”.
W ciągu siedmiu dni można zgłosić uwagi do w/w oferty

Script logo StudioStrona.pl