Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

IV kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

  • fotogaleria
  • fotogaleria

W dniu 24 lipca odbyła swoje pierwsze posiedzenie w IV kadencji Powiatowa Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych w składzie powołanym Zarządzeniem Starosty Wieruszowskiego Nr 32/15 z dnia 2 lipca 2015r. t.j:

Henryka Sokołowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie;

Grażyna Nowak- Piluch – przedstawiciel Domu Wczasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie;

Wacław Zabłocki – przedstawiciel Stowarzyszenia integracyjnego „Rodzina” w Lututowie;

Katarzyna Mania – przedstawiciel Urzędu Gminy w Bolesławcu;

Waldemar Urbaniak – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wieruszowie.

Starosta podsumował działalność Rady III kadencji oraz wręczył jej członkom podziękowania za 4-ro letnią współpracę. Pani. H. Zygmunt podziękowała wszystkim członkom ustępującej Rady za prace społeczną na rzecz niepełnosprawnych, podziękowała również Panu Staroście oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie za współpracę.

W trakcie posiedzenia Pani Elżbieta Ochocka- kierownik PCPR zapoznała członków nowej Rady z zadaniami i zasadami funkcjonowania Rady wynikającymi z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2003 Nr.62 , poz. 560). Członkowie Rady zapoznali się również z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przypadających zgodnie  z algorytmem dla powiatu wieruszowskiego.

 

Script logo StudioStrona.pl