Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 226, poz. 2340, zm. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
z 2018r., poz. 5173) zawiadamiam, że dnia 31 maja 2019r. (piątek) o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego.

Porządek obrad:                                                                                          

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 maja 2019 r.
  4. Interpelacje i zapytania.
  5. Informacja z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej za 2018 rok.
  6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Wieruszowskiego za 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:

1) w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania;
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;
3) w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu;
4) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 rok;
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026r.

  1. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
  2. Zakończenie obrad.
Script logo StudioStrona.pl