Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Jeremie2 – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Województwo Łódzkie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego (Jeremie2) o wartości 670 mln zł, realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (stanowiący kontynuację Inicjatywy JEREMIE z poprzedniego okresu programowania).

Podstawowym celem Projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym z terenu województwa łódzkiego. Projekt podzielony został na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

 

  • Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw (w ramach Poddziałania II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP)

Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczanie kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, czy przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy zgodnie z przepisami prawa unijnego.

 

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać na stronie internetowej:  https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/  (po wybraniu województwa łódzkiego).

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć na stronie internetowej: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-lodzkie/

 

  • Pożyczki na termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
    (w ramach Poddziałania IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych)

Interwencja w ramach termomodernizacji budynków ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek na głęboką modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

 

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-termomodernizacyjna-43/ .

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć pod linkiem: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-lodzkie/

 

  • Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
    (w ramach Poddziałania VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych)

Wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukierunkowane jest na rozwój przedsiębiorczości w regionie z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Mikropożyczkę mogą uzyskać osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać na stronie internetowej: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-21/

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć pod linkiem: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-lodzkie/

Script logo StudioStrona.pl