Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Już niebawem wielkie święto w LO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie- Urodziny Patrona Szkoły!

W związku z tym, zachęcamy wszystkich licealistów, a także uczniów gimnazjów oraz siódmych klas szkoły podstawowej do udziału w kreatywnym konkursie fotograficznym!

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu. Prace konkursowe należy nadesłać poprzez formularz dostępny na stronie szkoły pod tym adresem:http://www.lowier.eu

Zapraszamy młodzież Powiatu Wieruszowskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Przyrodnicze obrazy" - jest to konkurs fotograficzny na zdjęcie oraz hasło o tematyce ekologicznej.

 

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest LO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie.

2. Konkurs jest organizowany w ramach realizowanego projektu "Kopernik jest EKO".

3. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej organizatora:http://www.lowier.eu
4. Celem konkursu jest:
- rozpowszechnianie różnych działań proekologicznych przez LO im M.Kopernika w Wieruszowie na rzecz społeczności lokalnej 
- zwrócenie uwagi młodzieży na problemy ekologiczne
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii
- uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody najbliższej okolicy.

5. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
-uczniowie klas 2 i 3 gimnazjalnych oraz klas 7 szkół podstawowych
-uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponad gimnazjalnych).

6. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną następujące nagrody:

I,II,III miejsce- nagrody w postaci drobnego sprzętu komputerowego (min. power banki, pendrivy, słuchawki, okulary 3D, głośniki bluetooth )

IV,V miejsce- nagrody książkowe

Wszyscy nagrodzeni otrzymają dyplomy.

7. Terminy.
Składanie prac konkursowych do 15 lutego 2018 r.

8. Zasady udziału w konkursie
Warunkiem udziału w konkursie „Przyrodnicze obrazy" jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego piękno natury i walory przyrodnicze Powiatu Wieruszowskiego.

Zdjęcie powinno zawierać:
- tytuł pracy (hasło)
- miejsce i datę wykonania zdjęcia
- imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.

*** dla uczestników konkursu ze szkoły partnerskiej na Ukrainie warunkiem udziału w konkursie „Przyrodnicze obrazy" jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego piękno natury i walory przyrodnicze okolic Nikopola

Każdy uczestnik jest zobowiązany wraz z pracą przesłać wypełniony skan oświadczenia o przekazaniu praw autorskich (wzór w załączniku).

 

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Święta Patrona Szkoły i Dnia Języków Obcych,które odbędą się 21 lutego 2018 na sali gimnastycznej liceum.

Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły www.lowier.eu.

3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste ich wręczenie podczas obchodów Święta Patrona Szkoły i Dnia Języków Obcych, które odbędzie się na sali gimnastycznej LO w Wieruszowie 21 lutego 2018.

4.Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w LO w czerwcu 2018 na Forum Ekologicznym podsumowującym projekt „Kopernik jest EKO".

5. Postanowienia końcowe

Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez organizatorów z nadesłanych zdjęć, także bez podania autorstwa, w działaniach promocyjnych Projektu, w tym na ich powielanie, rozpowszechnianie - zarówno w druku, jak i w wersji elektronicznej, prezentowanie na wystawach, wykorzystanie na plakatach, zaproszeniach, w katalogach, a także innych materiałach promocyjnych.

Fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi, nie nagrodzonymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi.

6. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

 

Powodzenia!!!

Script logo StudioStrona.pl