Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Nabór zgłoszeń do powiatowych kalendarzy przedsięwzięć turystycznych, kulturalnych, sportowych i oświatowych

   W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem projektu kalendarzy przedsięwzięć o charakterze powiatowym na rok 2019, prosimy o składanie zgłoszeń do kalendarzy powiatowych, zadań o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym i oświatowym.

   Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 października 2018 r.

  • LI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

   W miniony czwartek Radni Rady Powiatu Wieruszowskiego obradowali na LI sesji.Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.

Już niedługo otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hucie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Od stycznia 2018 roku trwa szereg działań w tym prace remontowo-budowlane zmierzające do uruchomienia Dziennego Domu Pomocy realizowane przez Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie.

W ramach prac remontowo-budowlanych w budynku przeznaczonym na Dzienny Dom Pomocy zostały m. in. odnowienie, cyklinowanie oraz lakierowanie parkietu, zrywanie podłóg, wylewka cementowa oraz położenie płytek podłogowych i ściennych, gruntowanie, uzupełnienie gładzi oraz dwukrotne malowanie sufitów i ścian, wykonanie przebudowy wodno–kanalizacyjnej i dostosowanie do nowych pomieszczeń i potrzeb, remont łazienek itp. Został również wykonany podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Dzienny Dom Pomocy ma być ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, zapewniający opiekę i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dzienny Dom Pomocy przeznaczony będzie dla 15 osób niesamodzielnych, zapewniona będzie opieka opiekunek które będą dbać o to aby osoby te miło i aktywnie spędziły czas oraz specjalistów tj. psychologa, masażystę oraz terapeutę zajęciowego. Dzienny Dom Pomocy umożliwiać ma udział w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych m in. zajęcia terapeutyczne, zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, rozwój pasji i zainteresowań, uczestnictwo w przeróżnych imprezach kulturalnych i spotkaniach itp. Zapewnione będzie wyżywienie oraz transport.

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. do 31.03.2020 r.

Rekrutacja do usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy trwać będzie przez cały okres realizacji projektu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostaną utworzone listy osób rezerwowych. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są osoby zamieszkujące teren Gminy Lututów.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Pozostałe osoby będą mogły korzystać z usług za częściową odpłatnością.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy z terenu powiatu wieruszowskiego w celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z Partnerem realizującym usługę:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie

ul. Klonowska 8,

98-360 Lututów,

Tel. 43 8714131.

 

 

 

Biuro projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 - 400 Wieruszów, tel.  62 7831995 

 

 

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, realizowany w partnerstwie przez: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, Gminę Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, Gminę Bolesławiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” z Wieruszowa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

Script logo StudioStrona.pl