Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Ogólnopolski Konkurs Grantowy Równać Szanse 2020

   Informujemy o Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, skierowanym do organizacji pozarządowych i instytucji.

Kalendarz wydarzeń i imprez w powiecie wieruszowskim w 2019 roku

 STYCZEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Międzypowiatowy Konkurs Fotograficzny ,,Meandry Prosny w czterech porach roku’’

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Konkurs fotograficzny skierowany do młodzieży szkół średnich i osób dorosłych z powiatów leżących w nurcie rzeki Prosny.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze, krajoznawcze, turystyczne i historyczne rzeki Prosny i jej okolic.

Finalizacją konkursu będzie zamiar wydania albumu z najlepszymi fotografiami, wzbogaconymi o utwory poetyckie z I edycji konkursu poetyckiego ,,Meandry Prosny w Poezji’’, który planuje się ogłosić pod koniec 2019 r.

 

LUTY / MARZEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Portrety pisarzy polskich’’

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Portrety Pisarzy Polskich’’ będzie imprezą organizowaną co rok w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pisarza. Celem głównym konkursu będzie rozpropagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych twórczości wybitnych pisarzy polskich, gdyż prezentowane portrety mają przedstawić przede wszystkim osobowość artysty. W  konkursie będą mogły wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wieruszowskiego

 

 

 

MARZEC / KWIECIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

XX Powiatowe Prezentacje Teatralne

Wieruszowski Dom Kultury

Wydarzenie kulturalne

Celem prezentacji jest rozwijanie umiejętności artystycznych, wpajanie zamiłowania do teatru, budzenie wrażliwości na piękno mowy polskiej, nauka kultury żywego słowa. Prezentacje obejmują swoim zasięgiem cały powiat wieruszowski. Przegląd teatralny to także przygotowanie kostiumu, scenografii, rekwizytów i opracowanie choreografii. Zespół ocenia profesjonalny reżyser teatru amatorskiego.

 

 

KWIECIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Wiosna ach to ty’’

Stowarzyszenie Integracyjne Rodzina w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy konkurs plastyczny skierowany do osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem konkursu jest ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody, rozbudzenie wyobraźni osób niepełnosprawnych i seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie poczucia własnej wartości

Książkomaniacy na start! – 4 edycja

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Wydarzenie kulturalne

 Przedsięwzięcie ma charakter konkursu powiatowego. Każda edycja charakteryzuje się innym tematem przewodnim i jest skierowana do uczniów gimnazjów i klas 6-8 szkół podstawowych z terenu powiatu. Wszyscy uczestnicy wraz z regulaminem otrzymują listę lektur i zadań. Dla wszystkich finalistów nagrodą główną będzie spotkanie autorskie z pisarzem konkursowej książki

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w warcaby 64-polowe

 

Ludowy Klub Sportowy ,,Czarna Damka’’ w Lututowie

Wydarzenie sportowe

Popularyzacja warcab, wyłonienie reprezentacji na Mistrzostwa Województwa Łódzkiego i propagowanie alternatywnego spędzania czasu

Anonimowe Dyktando Powiatowe o tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2019

 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

W ramach wydarzenia przeprowadzone zostanie dyktando dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Zwycięzca zdobędzie tytuł Wieruszowskiego mistrza Ortografii 2019 i otrzyma nagrodę rzeczową oraz statuetkę i dyplom. Nagrodę książkową otrzymają osoby zajmujące drugie i trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

 

 

MAJ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

IX Impreza Integracyjna ,,Śpiewać Tańczyć każdy może’’

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Impreza jest skierowana dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Biorą w niej udział dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadający opinie i orzeczenia z PPP) oraz ich zdrowi rówieśnicy. Uczestnicy imprezy mogą wystąpić prezentując swoje umiejętności wokalne i taneczne oraz wziąć udział w grach i zabawach dostosowanych do poziomu każdego z nich.   

V Życie Balladą Malowane

Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach

Wydarzenie kulturalne

 Jest to przegląd organizowany w formie konkursu poezji. Zaplanowany jest jako impreza cykliczna, coroczna, mająca charakter spotkania w sali OSP. Będzie to impreza otwarta. Ogłoszony zostanie konkurs poezji śpiewanej w dwóch kategoriach wiekowych: szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych. Zaproszenie do konkursu szkół z terenu powiatu umożliwi dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Planuje się szeroko zakrojoną akcję promocyjną przeglądu.

 

Powiatowe Potyczki Matematyczne

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II

Wydarzenie oświatowe

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem potyczek jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci i młodzieży. Uczniowie poszerzają i pogłębiają swoją wiedzę, kształtują umiejętności pokonywania własnych słabości i pokonywania stresów egzaminacyjnych

 

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie oświatowe

We wszystkich gminach na terenie powiatu przeprowadza się eliminacje gminne w grupie szkół podstawowych i gimnazjalnych, w części gmin w grupie szkół ponadgimnazjalnych. W eliminacjach gminnych biorą udział zwycięzcy eliminacji szkolnych. Po czterech najlepszych zawodników w grupie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz w grupie ponadgimnazjalnej z każdej gminy bierze udział w eliminacjach powiatowych. Szacunkowy udział w eliminacjach wszystkich szczebli to:

∙ eliminacje szkolne – około 1400 uczestników

∙ eliminacje gminne – około 300 uczestników

∙ eliminacje powiatowe – około 70 uczestników

Turniej ma na celu uzyskanie i podniesienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapobiegania pożarom oraz ich zwalczania oraz zapoznania w prowadzeniu akcji ratowniczo gaśniczych. Uczestnikom turnieju wręczone będą pamiątkowe dyplomy oraz puchary i nagrody rzeczowe.

 

 

 

MAJ / CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowa uroczystość
3-maja

 

Powiat Wieruszowski

Obchody święta państwowego

 

XII Powiatowy Festiwal ,,Piosenki z bajki’’

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Festiwal odbędzie się w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’. Skierowany jest do przedszkolaków i szkół podstawowych klas 1-3 z terenu Powiatu Wieruszowskiego. Zadaniem uczestników będzie wykonanie piosenki z bajki lub z baśni. Festiwalowi towarzyszyć będzie seans filmowy w kinie ,,Słońce’’ w Wieruszowie. Współorganizatorem konkursu jest także Wieruszowski Dom Kultury.

 

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Biegu na orientację

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,JUNIOR’’ w Ochędzynie  

Wydarzenie sportowe

Impreza organizowana w ramach święta powiatu mająca na celu promocję zdrowia, sportowego stylu życia i aktywnego wypoczynku a także tras orienteeringowych powiatu.

 

 

CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter  przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Święto Powiatu Wieruszowskiego ,,Z Powiatem na piknik!’’

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne, sportowe

Cykl wydarzeń rekreacyjno-sportowo-kulturalnych z udziałem lokalnych podmiotów oraz zrzeszonych grup, skupiający wielu gości, zarówno mieszkańców powiatu, jak i okolicznych terenów.

Biegi Uliczne Wierusza

 

Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Start

Wydarzenie sortowe

Zawody obejmować będą młodzież i dorosłych od 4 lat do wieku dorosłego. Zawody będą miały charakter otwarty. Celem imprezy będzie popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej wśród wszystkich grup wiekowych, promocja zdrowego trybu życia wolnego od alkoholu i narkotyków.

 

 

Jubileuszowy XL Wojewódzki Rajd Rowerowy

,,Między Prosną a Wartą’’ – Lokalna Grupa Działania

Wydarzenie turystyczne

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie rajdu rowerowego adresowanego do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Rajd będzie wiódł przez ciekawe kulturowo, historycznie i przyrodniczo miejsca Powiatu Wieruszowskiego. Adresatami przedsięwzięcia będą mieszkańcy Województwa Łódzkiego i województwa ościennych.

Konkurs krajoznawczy pt. ,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego’’ 2019

,,Między Prosną a Wartą’’ – Lokalna Grupa Działania

Wydarzenie turystyczne

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu konkursu krajoznawczego pt. ,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego 2019’’ z zakresu wiedzy o regionie łódzkim.

 

 

LIPIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter  przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

VII Turniej Siatkówki Plażowej Lubczyna 2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczynie

Wydarzenie sportowe

W Turnieju będą mogli wziąć udział uczestnicy z naszego regionu. Celem imprezy będzie integracja środowiska oraz popularyzacja siatkówki plażowej wśród społeczeństwa. Zorganizowanie w ten sposób wolnego czasu uczy sportowego zachowania i ogranicza patologię wśród młodzieży.

 

Turniej kończący Powiatową Amatorską Ligę Siatkówki

Ludowy Klub Sportowy ,,Sokół’’ w Dzietrzkowicach

Wydarzenie sportowe

Turniej kończący zmagania Wieruszowskiej Powiatowej Ligi Siatkówki

 

 

SIERPIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Dożynki Powiatowe

Powiat Wieruszowski i Gmina Galewice

Wydarzenie kulturalne

Impreza cykliczna. Święto Plonów – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Organizacja przez Powiat Wieruszowski przy współudziale jednej z gmin Powiatu Wieruszowskiego – w tym roku Powiat współorganizacje Dożynki z Gminą Galewice.

VI Czastarska Piątka 2019

Towarzystwo Przyjaciół Czastar

Wydarzenie sportowe

Zawody odbędą się w czterech kategoriach wiekowych dla dzieci i młodzieży oraz biegu głównego. Planuje się udział 500 osób.

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Powiat Wieruszowski

Obchody rocznicy państwowej

 

Mistrzostwa Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Lekkiej Atletyce

Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Start

Wydarzenie sportowe

Impreza organizowana cyklicznie przy współudziale Gminy Wieruszów, Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Zawody będą obejmować młodzież i dorosłych od 4 lat do wieku dorosłego. Zawody będą miały charakter otwarty. Celem imprezy będzie popularyzacja lekkiej atletyki, aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej wśród wszystkich grup wiekowych, promocja zdrowego trybu życia wolnego od alkoholu i narkotyków.

 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTiF Młodzieżowych Dryżyn Pożarniczych oraz Dziecięcych Drużyn Pożarniczych

 

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

Zawody organizowane są co dwa lata w celu wyłonienia najlepszej drużyny MDP oraz Pokazy Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Zawody przeprowadza się w dwóch kategoriach tj. sztafeta i część bojowa.

Rajd Rowerowy ,,Śladami Korpusu Ochrony Pogranicza’’

 

Szkoła Podstawowa w Bolesławcu im. Korpusu Ochrony Pogranicza’’

Wydarzenie turystyczne

Rajd rowerowy organizowany śladami działalności Korpusu Ochrony Pogranicza

 

PAŹDZIERNIK

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowa Biesiada Folklorystyczna

Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Biesiada ma na celu pielęgnowanie i ochronę bogactwa kultury ludowej, dbałość o jej kształt i wymiar w środowisku oraz przybliżenie jej społeczeństwu. Promowanie miejscowych zespołów, kapel muzyków i śpiewaków oraz regionalnej twórczości ludowej poprzez koncert dla publiczności.

 

Otwarte Mistrzostwa w warcaby 100-polowe

Ludowy Klub Sportowy ,,Czarna Damka’’ w Lututowie

Wydarzenie sportowe

Popularyzacja warcab, wyłonienie reprezentacji na Mistrzostwa Województwa Łódzkiego i propagowanie alternatywnego spędzania czasu.

Indywidualne Zawody Strzeleckie w kategorii Senior, Junior oraz zakończenie sezonu strzeleckiego

 

Klub Strzelecki L.O.K. Galewice

Wydarzenie sportowe

Zawody mają na celu wyłonienie najlepszych strzelców w kategorii Senior i Junior a także propagowanie sportu strzeleckiego, odpowiedzialności oraz dyscypliny.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
- eliminacje powiatowe

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

Realizacja eliminacji powiatowych Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa, którego jednym z elementów jest ,,Konkurs Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie’’. Turniej adresowany jest do uczniów drugich klas szkół podstawowych z całego województwa łódzkiego.

Uczestniczą w nim pary zawodników złożone z dziewczynki i chłopca, którzy reprezentują swoją szkołę.

 

 

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

IV Powiatowy przegląd pieśni patriotycznej ,,Piękna Niepodległa’’

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Będzie to impreza organizowana corocznie w związku ze Świętem Niepodległości. Skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu całego powiatu. Przegląd pieśni ma na celu m. in. przypomnienie społeczeństwu zapomnianych pieśni patriotycznych, a także wzbudzanie patriotyzmu i szacunku dla spuścizny narodowej wśród dzieci i młodzieży. Planowana liczba uczestników bezpośrednich – 50, pośrednich – 300.

XI Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach

 

Wydarzenie kulturalne

Przegląd jest ukierunkowany na amatorską twórczość wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych . W przeglądzie mogę uczestniczy: chóry, zespoły śpiewacze, scholie parafialne, chóry kościelne oraz zespoły wokalne z terenu powiatu wieruszowskiego i powiatów ościennych. Przegląd będzie miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i będzie trwał dwa dni. Wszystkim Chórom i Zespołom Śpiewaczym zostaną wręczone statuetki i dyplomy.

 

XX Edycja Konkursu Plastycznego i Fotograficznego ,,Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego’’

Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach

Wydarzenie kulturalne

Grupą docelową są uczniowie szkół powiatu wieruszowskiego. Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych, utrwalanie najciekawszych zakątków ziemi wieruszowskiej. Planowana liczba uczestników to ok. 200.

 

 

LISTOPAD

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowe Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości
11 listopada

Powiat Wieruszowski

Obchody święta państwowego

 

V Senioralia Regionu Wieruszowskiego

Wieruszowski Dom Kultury

Wydarzenie kulturalne

Senioralia Regionu Wieruszowskiego jest cykliczną imprezą organizowaną w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Jest to przegląd artystycznej twórczości seniorów działających w stowarzyszeniach, kołach zainteresowań, w uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora itp. Liczba uczestników wynosi ok 220 osób z kilkunastu ośrodków z terenu powiatu oraz powiatów sąsiednich.

 

Niepodległościowy Maraton MTB Wieruszów 2019

Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski

Wydarzenie sportowe

Maraton w kolarstwie MTB odbędzie się na dwóch dystansach dla mniej i bardziej zaawansowanych kolarzy.

 

GRUDZIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

 

 

TRENING Z MISTRZEM

Klub Sportowy HUSARIA Wieruszów

Wydarzenie sportowe

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie treningów z utytułowanym zawodnikiem/trenerem kadry.

 

 

 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA (termin do uzgodnienia)

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

 

Wielka literatura pod strzechą

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Wydarzenie kulturalne

Biblioteka w ramach popularyzacji czytelnictwa planuje cykl spotkań literackich, które zapoczątkowano w 2016 r. Przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców z założenia mają być propozycją na wspólne spędzanie wolnego czasu. W ramach cyklu w ubiegłych latach zaproszeni byli: Anna Seniuk, Szymon Hołownia, Witold Szabłowski, Marcin Meller.

 

Powiatowy Dzień Strażaka

 

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy Dzień Strażaka jest obchodzony w celu popularyzacji oraz wyróżnienia członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu. Powiatowy Dzień Strażaka planowany jest co roku w innej gminie z udziałem pocztów sztandarowych, druhów strażaków z całego powiatu. Zasłużonym druhom wręczone zostaną statuetki ,,Zasłużony działacz ZOSP RP Powiatu Wieruszowskiego’’. Liczba uczestników ok. 200 osób.
Impreza organizowana jest każdego roku wraz z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawody i przedsięwzięcia sportowe na szczeblu powiatowym organizowane w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wieruszowski

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

Eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 

Komenda Powiatowa Policja w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

Turniej ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

∙ popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

∙ kształtowanie partnerskiego zachowania wobec innych uczestników ruchu,

∙ popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

∙ popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

Konkursy na szczeblu powiatowym organizowane w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wieruszowski

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie oświatowe

 

 

Script logo StudioStrona.pl