Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Kalendarz wydarzeń i imprez w powiecie wieruszowskim w 2020 roku

 

Informujemy, że decyzją Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. przedsięwzięcia
ww. kalendarza z powodu pandemii COVID-19 zostają odwołane.

 

STYCZEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

,,Kolędy i Pastorałki z Serca’’

 

Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu

Wydarzenie kulturalne

Priorytetowym celem projektu jest zorganizowanie dla społeczności regionu dwudniowego festiwalu kolęd i pastorałek w formie konkursu oraz Koncertu Galowego ,,Droga do Betlejem’’, podczas którego laureatom będą akompaniować muzycy z Wydziału Jazzu w Katowicach.
Efektem projektu będzie twórcze zagospodarowanie młodzieży i ich przełamywanie barier w stosunku do ludzi starszych i chorych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym

 

STYCZEŃ / MARZEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Portrety pisarzy polskich’’

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Portrety Pisarzy Polskich’’ będzie imprezą organizowaną co roku w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pisarza. Celem głównym konkursu będzie rozpropagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych twórczości wybitnych pisarzy polskich. Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty. W konkursie będą mogły wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 

KWIECIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

,,Wiosna przeszła obok mnie’’

Stowarzyszenie Integracyjne Rodzina w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Konkurs zaadresowany jest do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego, którzy w sposób twórczy, za pomocą dowolnej techniki przedstawiają piękno przyrody w czasie wiosny. Konkurs ma na celu rozwijanie zdolności manualnych, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości na piękno otaczającego świata, kiedy przyroda budzi się do życia, zachęcenie do poszukiwania inspiracji dla tematu swojej pracy.
Konkurs ma również na celu zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia oraz integrację środowiska osób z niepełnosprawnością.

Książkomaniacy na start! – 5 edycja

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Wydarzenie kulturalne

Każda edycja przedsięwzięcia charakteryzuje się innym tematem przewodnim i jest skierowana do szkół z terenu powiatu wieruszowskiego. Dla wszystkich finalistów nagrodą główną będzie spotkanie autorskie z pisarzem konkursowej książki.

Powiatowe Prezentacje Teatralne

Wieruszowski Dom Kultury

Wydarzenie kulturalne

W prezentacjach biorą udział grupy teatralne z terenu powiatu wieruszowskiego. W przedsięwzięciu uczestniczy corocznie od 120150 młodych ludzi.
Celem prezentacji jest popularyzacja i wpajanie zamiłowania do teatru, uczenie wrażliwości na piękno mowy polskiej i poprawę dykcji, poprawienie kultury mowy polskiej.
Sztuki teatralne przedstawiane w trakcie prezentacji poprzez wieloletnie nabyte doświadczenie cechują się wysokim poziomem. Młodzież uczy się obycia scenicznego, jest bardziej otwarta na nowe wydarzenia i działania w grupie rówieśników, uczy się tolerancji i akceptacji innych.

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego  w warcaby 64-polowe

Ludowy Klub Sportowy ,,Czarna Damka’’ w Lututowie

Wydarzenie sportowe

Popularyzacja warcab, wyłonienie reprezentacji na Mistrzostwa Województwa Łódzkiego i propagowanie alternatywnego spędzanie czasu. 

 

 

KWIECIEŃ / MAJ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Wieruszowskiego

Klub Sportowy Siatkarz Sokolniki

Wydarzenie sportowe

W ramach Turnieju rozgrywane będą mecze, treningi, Wieruszowskiej Powiatowej Ligi Siatkówki, które zakończą się Turniejem o Puchar Starosty Wieruszowskiego.

 

MAJ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

VI Życie Balladą Malowane

Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach

Wydarzenie kulturalne

Jest to przegląd zorganizowany w formie konkursu poezji śpiewanej. Zaplanowany jest jako impreza cykliczna, coroczna, mająca charakter spotkania w sali OSP. Będzie to impreza otwarta. Ogłoszony zostanie konkurs poezji śpiewanej dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

Celem projektu jest promowanie i propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, inspirowanie młodych talentów do poszukiwań twórczych w dziedzinie poezji i muzyki. Planuje się szeroko zakrojoną akcję promocyjną przegądu.

Ogólnopolski Konkurs ,,Czytelmistrz 2020’’

Powiat Wieruszowski
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie

Gmina Wieruszów

Wydarzenie kulturalne

Konkurs czytelniczy skierowany do dorosłych mieszkańców całej Polski, którzy kochają książki.
Jego celem jest promowanie i popularyzowanie czytelnictwa w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, zdrowa rywalizacja i dobra zabawa.

Powiat Wieruszowski jest współorganizatorem przedsięwzięcia.

 

XXI Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Biegu na Orientację

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,JUNIOR’’ w Ochędzynie

Wydarzenie sportowe

Impreza mająca na celu promocję zdrowia, sportowego stylu życia i aktywnego wypoczynku a także tras orienteeringowych powiatu.

Zawody Wędkarskie o ,,Puchar Starosty Wieruszowskiego’’

Polski Związek Wędkarski
Koło Wieruszów Miasto

Wydarzenie turystyczne

Międzypowiatowe zawody wędkarskie

Powiatowe Potyczki Matematyczne

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II

Wydarzenie oświatowe

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem potyczek jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci i młodzieży. Uczniowie poszerzają i pogłębiają swoją wiedzę, kształtują umiejętności pokonywania własnych słabości i pokonywania stresów egzaminacyjnych.

Konkurs powiatowy ,,Smaki świata’’
Mini MasterChef

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

Konkurs ma charakter kulinarny. Drużyny będą miały za zadanie przygotowanie potrawy.
W konkursie uczestniczą drużyny z przedszkoli z terenu powiatu wieruszowskiego, które otrzymują nagrody za udział w konkursie.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie oświatowe

We wszystkich gminach na terenie powiatu przeprowadza się elimanacje gminne. W eliminacjach gminnych biorą udział zwycięzcy eliminacji szkolnych.

Turniej ma na celu uzyskanie i podniesienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapobiegania pożarom oraz ich zwalczania, zapoznania w prowadzeniu akcji ratowniczo gaśniczych. Uczestnikom turnieju wręczone będą pamiątkowe dyplomy oraz puchary i nagrody rzeczowe.

 

MAJ / CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowa uroczystość
3-maja

Powiat Wieruszowski

Obchody święta państwowego

 

XIII Powiatowy Festiwal ,,Piosenki z bajki’’

Powiatowa Bibliotek Publiczna w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Festiwal odbędzie się w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’. Skierowany jest do przedszkolaków i szkół podstawowych klas 1-3 z teren powiatu wieruszowskiego. Zadaniem uczestników będzie wykonanie piosenki z bajki lub z baśni. Celem konkursu jest wyłonienie muzycznych talentów młodych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych

Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Wydarzenie nawiązywać będzie do dobrych tradycji, jednocześnie wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i możliwościom zespołów tanecznych.
Celem imprezy jest nie tylko popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych i wychowawczych, ale również wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami występującymi w różnych kategoriach wiekowych. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca i innych placówkach kultury i oświaty.
Przegląd kierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu powiatu wieruszowskiego. Przewiduje się kategorie wiekowe.

 

CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

,,Z POWIATEM NA PIKNIK 2020!’’

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalno-sportowe

Cykl wydarzeń rekreacyjno-sportowo-kulturalnych z udziałem lokalnych podmiotów oraz zrzeszonych grup, skupiający wielu gości, zarówno mieszkańców powiatu, jak i okolicznych terenów.

Zawody strzeleckie o Puchar Starosty Wieruszowskiego

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

XLI Wojewódzki Rajd Rowerowy

,,Między Prosną a Wartą’’ – Lokalna Grupa Działania

Wydarzenie turystyczne

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie rajdu rowerowego adresowanego do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Rajd będzie wiódł przez ciekawe kulturowo, historycznie i przyrodniczo miejsca Powiatu Wieruszowskiego. Adresatami przedsięwzięcia będą mieszkańcy Województwa Łódzkiego i województw ościennych.

Konkurs krajoznawczy pt. ,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego’’ 2020

,,Między Prosną a Wartą’’ – Lokalna Grupa Działania

Wydarzenie turystyczne

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu konkursu krajoznawczego pt. ,,Walory kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego’’ 2020 z zakresu wiedzy o regionie łódzkim.

Międzypowiatowy Turniej Matematyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizujących matematykę w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Organizatorami są Otwarte Pracowania Rozwijania Uzdolnień ,,ASYMPTOTA’’ i nauczyciele uczący matematyki w ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie.

Turniej odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych. Zwycięzcy Turnieju otrzymają nagrody książkowe.

 

LIPIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Nocne Biegi na Orientację

Uczniowski Klub Sportowy ,,Grom’’ w Sokolnikach

Wydarzenie sportowe

Biegi na Orientację odbędą się na terenie powiatu (las-Czastary)

VIII Turniej Siatkówki Plażowej Lubczyna 2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczynie

Wydarzenie sportowe

W Turnieju będą mogli wziąć udział uczestnicy z naszego regionu. Celem imprezy będzie integracja środowiska oraz popularyzacja siatkówki plażowej wśród społeczeństwa. Zorganizowanie w ten sposób wolnego czasu uczy sportowego zachowania i ogranicza patologię wśród młodzieży.

Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

 

SIERPIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Dożynki Powiatowe

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

Impreza cykliczna. Dożynki Święto Plonów – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac  polowych. Organizacja przez Powiat Wieruszowski przy współudziale jednej z gmin Powiatu Wieruszowskiego.

MTB Maraton Orła Bielika – Spóle 2020 Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Maratonie MTB

Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski

Wydarzenie sportowe

Zawody w Maratonie MTB prowadzone w lasach gminy Galewice.

 

WRZESIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Powiat Wieruszowski

Obchody rocznicy państwowej

 

III Marsz szlakiem Wieluńskich Batalionów Narodowych

Stowarzyszenie Historyczne Gloria Victis

Wydarzenie kulturalne

Celem wydarzenia jest krzewienie wiedzy i pamięci o żołnierzach września 1939 r. oraz upamiętnienie dziejów powiatu wieruszowskiego poprzez odkrywanie historii.
Głównym elementem projektu jest organizacja marszu szlakiem Wieluńskich Batalionów Narodowych skierowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.
Trasa marszu przebiegać będzie wyznaczonym Szlakiem Niepodległości na trasie: Krajanka Obelisk – Czastary – Krajanka. Marsz zakończony jest ogniskiem, podczas którego odbywają się konkursy z nagrodami.

Anonimowe Dyktando Powiatowe o tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2020

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowe dyktando dla dorosłych mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Zwycięzca zdobędzie tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2020 i otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową oraz statuetkę i dyplom.
Dyktando organizowane jest corocznie. Działanie służy upowszechnianiu kultury jeżyka polskiego i praktycznego wykorzystania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

 

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych ,,Piękna Niepodległa’’

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Impreza organizowana corocznie w związku z Świętem Niepodległości. Skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu całego powiatu. Przegląd pieśni ma na celu m.in. wzbudzenie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do rodzimej ziemi, inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznych, a tym samym poszukiwanie jej źródeł przez najmłodsze pokolenia. Celem konkursu jest również uczenie dzieci i młodzieży miłości do Ojczyzny oraz kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do spuścizny narodowej.

Powiatowa Biesiada Folklorystyczna 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Głównym celem i założeniem Biesiady jest ocalenie oraz podtrzymywanie tradycji i kultury regionu poprzez ratowanie przed zapomnieniem i popularyzowanie w lokalnym środowisku cennych wartości dziedzictwa kulturowego, muzyki ludowej i biesiadnej, dawnych pieśni i tańców, jak również integracja miedzypokoleniowa. Podczas Biesiady swój dorobek artystyczny prezentują liczne zespoły ludowe z terenu powiatu wieruszowskiego. Dzięki przedsięwzięciu dynamizuje się życie kulturalne, rozbudza się i rozwija aktywność muzyczna oraz kształtuje się świadomość regionalnej tożsamości kulturowej wśród społeczności lokalnej.

 

PAŹDZIERNIK

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy Konkurs Poetycki ,,Meandry Prosny w czterech porach roku’’

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Konkurs poetycki skierowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem konkursu będzie: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji, wyszukiwanie i promocja młodych poetów, zachęcenie uczniów do uprawiania własnej twórczości poetyckiej a przy okazji zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze, krajoznawcze, turystyczne rzeki Prosny i powiatu wieruszowskiego.
Finalizacją Konkursu będzie wydanie publikacji z wierszami zgłoszonymi do konkursu, wzbogaconej fotografiami przedstawiającymi walory przyrodnicze powiatu wieruszowskiego. Planowana publikacja będzie okazją do promocji powiatu wieruszowskiego.

XII Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach

Wydarzenie kulturalne

Przegląd jest ukierunkowany na amatorską twórczość wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych. W przeglądzie mogą uczestniczyć: chóry, zespoły śpiewacze, scholie parafialne, chóry kościelne oraz zespoły wokalne z terenu powiaty wieruszowskiego i powiatów ościennych. Przegląd będzie miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i będzie trwał dwa dni. Wszystkim Chórom i Zespołom Śpiewaczym zostaną wręczone statuetki i dyplomy.

Otwarte Mistrzostwa w warcaby 100-polowe

Ludowy Klub Sportowy ,,Czarna Damka’’ w Lututowie

Wydarzenie sportowe

Popularyzacja warcab, wyłonienie reprezentacji na Mistrzostwa Województwa Łódzkiego i propagowanie alternatywnego spędzania czasu.

Indywidualne Zawody Strzeleckie w kategorii Senior, Junior wraz z zakończeniem sezonu strzeleckiego

Klub Strzelecki L.O.K. Galewice

Wydarzenie sportowe

Zawody mają na celu wyłonienie najlepszych strzelców w kategorii Senior i Junior a także propagowanie sportu strzeleckiego, odpowiedzialności oraz dyscypliny.

 

LISTOPAD

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowe Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości
11 listopada

Powiat Wieruszowski

Obchody święta państwowego

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny ,,Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego’’

 

Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach

Wydarzenie kulturalne

Grupą docelową są uczniowie szkół powiatu wieruszowskiego oraz dorośli uczestnicy. Celem konkursu jest utrwalenie najciekawszych zakątków ziemi wieruszowskiej z elementami architektury. Planowana liczba uczestników to ok. 200 osób.

VI Senioralia Regionu Wieruszowskiego

Wieruszowski Dom Kultury

Wydarzenie kulturalne

Senioralia Regionu Wieruszowskiego jest to cykliczna impreza organizowana w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Jest to przegląd artystycznej twórczości seniorów działających w stowarzyszeniach, kołach zainteresowań, w uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora itp. Liczba uczestników corocznie wynosi ok. 300 osób z kilkunastu ośrodków z terenu powiatu oraz powiatów sąsiednich.

Organizacja Mistrzostw Młodych w biegu na orientację

Uczniowski Klub Sportowy GOK Galewice

Wydarzenie sportowe

Zawody odbędą się na jednym z kompleksów leśnych na terenie gminy Galewice.

 

WRZESIEŃ / GRUDZIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy Konkurs Plastyczny o tematyce przeciwpożarowej pod nazwą ,,Poznaj pracę strażaka’. Celem konkursu jest promowanie zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie właściwego zachowania wśród dzieci i młodzieży, a także rozpropagowanie wiedzy na temat pracy strażaka i podkreślenie jest znaczenia dla bezpieczeństwa społeczeństwa. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 

GRUDZIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

X Impreza Integracyjna ,,Śpiewać Tańczyć każdy może’’

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Impreza jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z problemami edukacyjnymi. Służy rozwijaniu ich zainteresowań muzycznych i aktorskich. Jej głównym celem jest dowartościowanie osób niepełnosprawnych poprzez prezentację posiadanych umiejętności oraz integracja uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami. Jest przygotowaniem do udziału niektórych uczniów w Przeglądzie Kulturalnym. ,,W krainie baśni, pieśni i tańca’’ w Sieradzu. Głównym oczekiwanym przez organizatorów rezultatem jest zainteresowanie środowisk lokalnych działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych oraz integracja środowiska i wymiana doświadczeń.

Festiwal Stołów Bożonarodzeniowych

Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach

Wydarzenie kulturalne

Festiwal stołów bożonarodzeniowych planowany jest jako powiatowa, cykliczna impreza. Uczestnikami a zarazem wystawcami będą wszystkie koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, grupy aktywnych kobiet oraz inne grupy formalne i nieformalne działające na terenie powiatu wieruszowskiego. Festiwal będzie imprezą otwartą. Celem festiwalu jest przedstawienie i promowanie regionalnych potraw, ozdób bożonarodzeniowych z jednoczesną promocją kultury i tradycji regionalnej powiatu wieruszowskiego. Pokaz potraw oraz ozdób powiązany będzie z ich degustacją oraz kiermaszem.
W ramach Festiwalu zostaną ogłoszone trzy konkursy, w tym dwa konkursy dla dorosłych, tj. na najlepszą potrawę bożonarodzeniową oraz na najpiękniejsze nakrycie stołu i konkurs dla dzieci – na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową. 

I Powiatowe Łubnickie Jasełka 2020 ,,Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie’’

 

 

Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

Wydarzenie oświatowe

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem konkursu poza rozwijaniem twórczych uzdolnień uczniów, upowszechnianiem tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia jest promocja szkoły, współpraca z Powiatem Wieruszowskim, Gminą Łubnice, Kołem Gospodyń Wiejskich w Łubnicach.

 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA (termin do uzgodnienia)

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Wielka literatura pod strzechą

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Wydarzenie kulturalne

Biblioteka w ramach popularyzacji czytelnictwa planuje cykl spotkań autorskich ze znanymi twórcami. Spotkania te cieszą się sporą popularnością, nie tylko wśród mieszkańców powiatu, ale także powiatów ościennych. Celem nadrzędnym spotkań jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna i literacka.
W ramach cyklu zaproszeni byli m.in. Szymon Hołownia, Witold Szabłowski, Cezary Harasimowicz, Magdalena Grzebałkowska.

Powiatowy Dzień Strażaka

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy Dzień Strażaka jest obchodzony w celu popularyzacji oraz wyróżnienia członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu. Powiatowy Dzień Strażaka planowany jest co roku w innej gminie z udziałem pocztów sztandarowych, druhów strażaków z całego powiatu. Zasłużonym druhom wręczone zostaną statuetki ,,Zasłużony działacz ZOSP RP Powiatu Wieruszowskiego’’. Liczba uczestników ok. 200 osób.
Impreza organizowana jest każdego roku wraz z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zawody i przedsięwzięcia sportowe na szczeblu powiatowym organizowane w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wieruszowski

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

 

Script logo StudioStrona.pl