Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Kalendarz wydarzeń i imprez w powiecie wieruszowskim w 2021 roku

 STYCZEŃ / MARZEC

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Portrety pisarzy polskich’’

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy konkurs plastyczny ,,Portrety Pisarzy Polskich’’ będzie imprezą organizowaną co roku w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pisarza.
Celem głównym konkursu będzie rozpropagowanie wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych twórczości wybitnych pisarzy polskich.
Portret ma przedstawiać przede wszystkim osobowość artysty.
W konkursie będą mogły wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 

 

LUTY

Nazwa przedsięwzięcia

 

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

 

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie oświatowe

Turniej polega na przygotowaniu prac plastycznych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Przedsięwzięcie ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, edukację w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz propagowanie pozytywnych postaw społecznych.

 

KWIECIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

XX Powiatowe Prezentacje Teatralne

 

 

 

 

 

 

Wieruszowski Dom Kultury

Wydarzenie kulturalne

W prezentacjach biorą udział grupy teatralne z terenu powiatu wieruszowskiego.
Celem prezentacji jest popularyzacja i wpajanie zamiłowania do teatru, uczenie wrażliwości na piękno mowy polskiej, poprawę dykcji, poprawienie kultury mowy polskiej.
Sztuki teatralne przestawiane w trakcie prezentacji poprzez wieloletnie nabyte doświadczenie, cechują się wysokim poziomem. Młodzież uczy się obycia scenicznego, jest bardziej otwarta na nowe wydarzenia i działania, w grupie rówieśników o tych samych zainteresowaniach uczy się tolerancji i akceptacji innych.

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika jako Szkoła Dialogu – publikacja książki i jej promocja

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

Zadanie ma na celu opracowanie i przygotowanie do publikacji książki o tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego.

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Biegu na Orientację

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,JUNIOR’’ w Ochędzynie

Wydarzenie sportowe

Impreza mająca na celu promocję zdrowia, sportowego stylu życia i aktywnego wypoczynku a także tras orienteeringowych powiatu.

 

KWIECIEŃ / CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Książkomaniacy na start! – 5 edycja

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Wydarzenie kulturalne

 Przedsięwzięcie ma charakter konkursu powiatowego. Każda edycja charakteryzuje się innym tematem przewodnim i jest skierowana do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu powiatu. Wszyscy uczestnicy wraz z regulaminem otrzymują listę lektur i zadań. Jedną z nagród finałowych jest spotkanie z autorem książek, których dotyczyła edycja konkursu. Konkurs to edukacja literacka młodzieży, która jednocześnie uczy zdrowej rywalizacji i wpływa na wzajemne poznanie młodzieży z terenu całego powiatu.

 

Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Wydarzenie nawiązywać będzie do dobrych tradycji, jednocześnie wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i możliwościom zespołów tanecznych.

Celem imprezy jest nie tylko popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych i wychowawczych, ale również wymiana doświadczeń w zakresie pracy z zespołami występującymi w różnych kategoriach wiekowych.

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły taneczne działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca i innych placówkach kultury i oświaty.

Przegląd kierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu powiatu wieruszowskiego.

 

MAJ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowa uroczystość 3-Maja

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

 

 

Zawody Wędkarskie o ,,Puchar Starosty Wieruszowskiego’’

 

Polski Związek Wędkarski Koło Wieruszów Miasto

Wydarzenie turystyczne

Międzypowiatowe zawody wędkarskie.

Powiatowe Potyczki Matematyczne

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II

Wydarzenie oświatowe

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem potyczek jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci i młodzieży. Uczniowie poszerzają i pogłębiają swoją wiedzę, kształtują umiejętności matematyczne, przezwyciężają własne słabości i stres egzaminacyjny.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie oświatowe

Turniej ma na celu uzyskanie i podniesienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapobiegania pożarom oraz ich zwalczania oraz zapoznania w prowadzeniu akcji ratowniczo gaśniczych. Uczestnikom turnieju wręczone będą pamiątkowe dyplomy oraz puchary i nagrody rzeczowe.

 

MAJ/CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

XIII Powiatowy Festiwal ,,Piosenki z bajki’’

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Festiwal odbędzie się w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’. Skierowany jest do przedszkolaków i szkół podstawowych klas 1-3 z terenu powiatu wieruszowskiego. Zadaniem uczestników będzie wykonanie piosenki z bajki lub z baśni. Celem konkursu jest wyłonienie muzycznych talentów młodych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Powiatowy Konkurs Kulinarny Mini MasterChef – smaki świata

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

Wydarzenie oświatowe

Konkurs ma charakter kulinarny. W konkursie uczestniczą drużyny z przedszkoli z terenu powiatu wieruszowskiego, które otrzymują nagrody za udział w konkursie.

 

CZERWIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Zawody strzeleckie o Puchar Starosty Wieruszowskiego

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

 

LIPIEC

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

VIII Turniej Siatkówki Plażowej Lubczyna 2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczynie

Wydarzenie sportowe

W Turnieju będą mogli wziąć udział uczestnicy z naszego regionu. Celem imprezy będzie integracja środowiska oraz popularyzacja siatkówki plażowej wśród społeczeństwa. Zorganizowanie w ten sposób wolnego czasu uczy sportowego zachowania i ogranicza patologię wśród młodzieży.

Zawody Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Wieruszowskiego

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

 

SIERPIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Dożynki Powiatowe

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

Impreza cykliczna. Dożynki Święto Plonów – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

Organizacja przez Powiat Wieruszowski przy współudziale jednej z gmin Powiatu Wieruszowskiego.

 

SIERPIEŃ / PAŹDZIERNIK

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowa Biesiada Folklorystyczna

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Głównym celem i założeniem Biesiady jest ocalenie oraz podtrzymywanie tradycji i kultury regionu poprzez ratowanie przed zapomnieniem i popularyzowanie w lokalnym środowisku cennych wartości dziedzictwa kulturowego, muzyki ludowej i biesiadnej, dawnych pieśni i tańców, jak również integracja międzypokoleniowa. Podczas Biesiady swój dorobek artystyczny prezentują liczne zespoły ludowe z terenu powiatu wieruszowskiego. Dzięki przedsięwzięciu dynamizuje się życie kulturalne, rozbudza się i rozwija aktywność muzyczna oraz kształtuje się świadomość regionalnej tożsamości kulturowej wśród społeczności lokalnej.

 

WRZESIEŃ

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie sportowe

 

 

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

 

Powiatowe Dyktando o tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2021

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Powiatowe dyktando dla dorosłych mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Zwycięzca zdobędzie tytuł Wieruszowskiego Mistrza Ortografii 2021 i otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową oraz statuetkę i dyplom. Nagrody książkowe otrzymają osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce. Dyktando jest wydarzeniem cyklicznym. Działanie służy upowszechnianiu kultury języka polskiego i praktycznego wykorzystania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Realizacja dyktanda służyć będzie przypomnieniu ludziom jak piękny, bogaty i jednocześnie skomplikowany jest język polski, a zarazem pomoże w integracji społeczności lokalnej.

 

PAŹDZIERNIK

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowy Konkurs Poetycki ,,Meandry Prosny w czterech porach roku’’

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

Wydarzenie kulturalne

Konkurs poetycki skierowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Celem konkursu będzie: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywnej twórczości w dziedzinie poezji, wyszukiwanie i promocja młodych poetów, zachęcanie uczniów do uprawiania własnej twórczości poetyckiej a przy okazji zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze, krajoznawcze, turystyczne rzeki Prosny i powiatu wieruszowskiego.
Finalizacją Konkursu będzie wydanie publikacji z wierszami zgłoszonymi do konkursu, wzbogaconej fotografiami przedstawiającymi walory przyrodnicze powiatu wieruszowskiego. Planowana publikacja będzie okazją do promocji powiatu wieruszowskiego.

 

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

V Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych ,,Piękna Niepodległa’’

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie

Wydarzenie kulturalne

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu całego powiatu. Przegląd pieśni ma na celu m.in. wzbudzenie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do rodzinnej ziemi, inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznych, a tym samym poszukiwanie jej źródeł przez najmłodsze pokolenie. Celem konkursu jest również uczenie dzieci i młodzieży miłości do Ojczyzny oraz kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do spuścizny narodowej.

XII Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach

Wydarzenie kulturalne

Przegląd jest ukierunkowany na amatorską twórczość wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych. W przeglądzie mogą uczestniczyć: chóry, zespoły śpiewacze, scholie parafialne, chóry kościelne z terenu powiatu wieruszowskiego i powiatów ościennych. Przegląd będzie miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach i będzie trwał dwa dni. Wszystkim Chórom i Zespołom Śpiewaczym zostaną wręczone statuetki i dyplomy.

 

LISTOPAD

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Powiatowe Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

 

VI Senioralia Regionu Wieruszowskiego

 

 

Wieruszowski Dom Kultury

Wydarzenie kulturalne

Senioralia Regionu Wieruszowskiego jest to cykliczna impreza organizowana w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Jest to przegląd artystycznej twórczości seniorów działających w stowarzyszeniach, kołach zainteresowań, w uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora itp. Liczba uczestników corocznie wynosi ok. 300 osób z kilkunastu ośrodków z terenu powiatu oraz powiatów sąsiednich.

 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA – termin do określenia

Nazwa przedsięwzięcia

Organizator

Charakter przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Wielka literatura pod strzechą

Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki

Wydarzenie kulturalne

Biblioteka w ramach popularyzacji czytelnictwa planuje cykl spotkań autorskich ze znanymi twórcami. Spotkania te cieszą się sporą popularnością, nie tylko wśród mieszkańców powiatu, ale także powiatów ościennych. Celem nadrzędnym spotkań jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna i literacka.

W ramach cyklu zaproszeni byli m. in. Szymon Hołownia, Witold Szabłowski, Cezary Harasimowicz, Magdalena Grzebałkowska.

 

Powiatowy Dzień Strażaka oraz Zjazd Powiatowy ZOSP RP

Powiat Wieruszowski

Wydarzenie kulturalne

Powiatowy Dzień Strażaka jest obchodzony w celu popularyzacji oraz wyróżnienia członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu. Powiatowy Dzień Strażaka planowany jest co roku w innej gminie z udziałem pocztów sztandarowych, druhów strażaków z całego powiatu. ,,Zasłużony działacz ZOSP RP Powiatu Wieruszowskiego’’.
Impreza organizowana jest każdego roku wraz z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

Script logo StudioStrona.pl