Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Katalog usług - dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”, „GDPR”, „ Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „Rozporządzenie”. W związku z  powyższym informujemy, że zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, wskazane na Karcie Informacyjnej, tracą moc w dniu 24.05.2018r. Jednocześnie z dniem 25.05.2018r. wprowadza się nową treść, o następującym brzmieniu:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

 1. Administratorem Danych jest Starosta Wieruszowski, z siedzibą Urzędzie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, tel.: (62) 7813370 fax.: (62) 7831963, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl, strona internetowa: www.powiat-wieruszowski.pl, BIP: http://bip.powiat-wieruszowski.pl/
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne: (1) osobiście do Biura Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze Urzędu - parter pok.18 ), 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, tel. (2) pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów 5, (3) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, adres skrytki ePUAP: /sp/skrytka, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi  i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) : przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci itp.)
 6. Administrator Danych w uzasadnionych przypadkach przekazuje, dane osobowe do państwa trzeciego świata.
 7. Administrator Danych nie posiada Przedstawiciela.
 8. Administrator Danych nie stosuje profilowania.
 9. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem, ma prawo do:
 10. a) żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
 11. b) sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wykreślenia danych, a także przenoszenia danych,
 12. c) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Script logo StudioStrona.pl