Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Kolorowo i na wesoło

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie Wsi swój czas wolny spędzają wspólnie, aktywnie i na wesoło podczas karnawału. Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie Wsi 47 w dniu 16.01.2018r. zaprezentowali swój występ pt. ,, Świat Bajek’’ z kolei uczestnicy kabaretu z Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie Wsi 50 w dniu 23.01.2018r. zaprezentowali swój występ pt. ,,Arabskie Disco’’.
Zawiązane na terenie Domu kółka kabaretowe sprzyjają wspólnej integracji, poznawaniu kolegów i koleżanek z dwóch budynków Domu Pomocy, zawiązywaniu przyjaźni, rozwijaniu wspólnych zainteresowań. Poprzez wzajemne odwiedziny z występem artystycznym przygotowanym przez Instruktorów Kulturalno-Oświatowych, a przede wszystkim uczestników kółek kabaretowych, mieszkańcy rozwijają swoje czasem ukryte talenty aktorskie i wokalne. Możliwość zaprezentowania się w świetlicach i przed ,,jeszcze’’ obcą publicznością daje wiele satysfakcji i utwierdza w przekonaniu, że wszystko co robimy ma sens. Doskonała zabawa, miło spędzony czas to szczególny pretekst do udziału w tego typu wyjazdach, które w okresie zimowym spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców domu.
Efektem finalnym spotkań mieszkańców obu budynków jest słodki poczęstunek, zadowolone twarze, rozmowy oraz gromkie brawa co cieszy najbardziej występujących pensjonariuszy.

Script logo StudioStrona.pl