Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności

Skład komisji:

 1. Zbigniew Mielczarek - Przewodniczący
 2. ............................... - Wiceprzewodniczący
 3. Marek Stojecki
 4. Piotr Kowalczyk
 5. Józef Suwara

 

Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach z zakresu:

 • aktów prawa miejscowego stanowionego przez powiat;
 • ochrony praw konsumenta;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
 • obronności;
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 • analizy skarg i wniosków członków wspólnoty lokalnej.
Script logo StudioStrona.pl