Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Komisja Budżetu i Finansów

Skład komisji:

 1. Prakseda Kupietz - Przewodnicząca
 2. ..........................- Wiceprzewodniczący
 3. Jan Nawrocki
 4. Piotr Kowalczyk
 5. Ryszard Starek

 

Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach z zakresu:

 •     procedury uchwalania budżetu powiatu;
 •     wszelkich spraw wynikających z ustawy o finansach publicznych;
 •     rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu powiatu;
 •     gospodarowania mieniem powiatowym;
 •     utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 •     promocji powiatu i rozwoju gospodarczego.
Script logo StudioStrona.pl