Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

Skład komisji:

 1. Andrzej Dratwa - Przewodniczący
 2. Mirosław Krzyżanowski - Wiceprzewodniczący
 3. Dariusz Sowiński
 4. Jerzy Przybył
 5. Aneta Katarzyna Siedlecka

Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach z zakresu:

 • geodezji, kartografii i katastru;
 • gospodarki nieruchomościami;
 • gospodarki wodnej;
 • ochrony środowiska i przyrody;
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • współpracy z organizacjami rolniczymi.
 • promocji powiatu i rozwoju gospodarczego

 

 

Script logo StudioStrona.pl