Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Komisja Spraw Społecznych

Skład komisji:

 1. Marek Stojecki - Przewodniczący
 2. Zuzanna Wojtan - Wiceprzewodnicząca
 3. Aneta Katarzyna Siedlecka
 4. Andrzej Dratwa
 5. Piotr Kowalczyk

Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie i wnioskowanie w sprawach z zakresu:

 • edukacji publicznej;
 • promocji i ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej;
 • polityki prorodzinnej;
 • wspierania osób niepełnosprawnych;
 • kultury i ochrony dóbr kultury;
 • kultury fizycznej i turystyki;
 • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 • informacji europejskiej.

 

 

 

Script logo StudioStrona.pl