Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Konwent starostów województwa łódzkiego

W miniony piątek (10 lutego br.) w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego obradował konwent starostów województwa łódzkiego. Zebranych samorządowców uroczyście przywitał marszałek Witold Stępień.
 
Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego to cykliczne spotkanie starostów z województwa łódzkiego, na których starostowie wymieniają poglądy, przedstawiają propozycje działań, formułują wspólne stanowiska skierowane do różnych organów państwa, a w najważniejszych sprawach dotyczących powiatów podejmują stanowiska.

 
Jednym z najważniejszych tematów pierwszego tegorocznego spotkania była informacja o powołaniu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego, w jego skład weszło 16 powiatów – w tym powiat wieruszowski. Związek powstaje w celu cyfryzacji baz danych ewidencji gruntów i budynków, map oraz informatyzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 
Podczas konwentu marszałek zachęcał również starostów do zabrania głosu wspierającego samorządność.
 

W ostatniej części spotkania przedstawiono kwestie rozliczania dofinansowań unijnych.

 

 

Więcej informacji:http://lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/starostowie-za%C5%82o%C5%BCyli-zwi%C4%85zek#prettyPhoto .

 

Zdjęcia: http://www.lodzkie.pl/

Script logo StudioStrona.pl