Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Koronawirus - ważne informacje

 • 3536

  Komunikat dotyczący Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

  W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz konsekwencjami wynikającymi z tego faktu zawiesza się udzielanie porad z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w placówce. W dniach od 16.03.2020 do 20.03.2020 udzielanie porad odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonów 62 78 13 377 oraz kom. 693 832 008

 • 3533

  Ważne!

  Szanowni Państwo!

  W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz konsekwencjami wynikającymi z tego faktu, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie pracuje w ograniczonym składzie osobowym. Dlatego zwracamy się ponownie do państwa z apelem o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego.

  W dobie powszechnej dostępności do telefonii komórkowej i internetu prosimy o korzystanie z tej formy uzyskiwania informacji czy też, jeżeli to możliwe, załatwiania w ten sposób spraw.

  Pracownicy udzielą wszelkich informacji i wskażą sposób, termin załatwienia sprawy.

  Zwracamy uwagę osobom, które nie świadczą pracy w związku z zawieszeniem działalności zakładu pracy, instytucji czy też placówki aby nie wykorzystywały tego czasu jako „okazji” do pozałatwiania wielu spraw, a przemieszczanie się ograniczyły do sytuacji bardzo koniecznych. Szczególną uwagę w tym zakresie zwracamy młodzieży szkolnej.

  Bardzo ważne!

  Od dnia dzisiejszego (13 marca 2020r.) do odwołania nie podlega karze uchybienie obowiązkowi: dokonania rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej, a także zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, pod warunkiem, że wcześniej t.j. w dniu 12 marca 2020r. nie minął termin 30 dniowy.

   

  Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz oficjalnych komunikatów podawanych przez państwowe służby sanitarne i ich respektowanie.

 • 3535

  Wezwania do stawienia się przed komisją wojskową tracą ważność

  W dniu 13.02.2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  Minister Obrony Narodowej podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na jego mocy kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. Oznacza to, że osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie mają już tego obowiązku.

 • Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Wieruszowie!

 • 3532

  Ważny Komunikat!

  W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wieruszowskiego do zbędnego minimum. Jednocześnie informujemy, że wszelkich informacji dotyczących załatwiania spraw udzielają pracownicy telefonicznie lub drogą email.

 • 3531

  Komunikat z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  W dniu dzisiejszym, w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie pod przewodnictwem Andrzeja Szymanka starosty wieruszowskiego, obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem wiodącym była sytuacja w powiecie wieruszowskim w związku z epidemią koronawirusa. Na czas publikacji niniejszego komunikatu w powiecie wieruszowskim nie zanotowano przypadków wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19. Wszystkie służby wykonują swoje zadania zgodnie z przypisanymi im kompetencjami w tym zakresie i zgodnie z zaleconymi procedurami. Zakres funkcjonowania placówek oświatowych Powiat Wieruszowski dostosuje stosownie do zaleceń Rządu RP.

  Prosi się mieszkańców powiatu o dostosowanie się do zaleceń i instrukcji podawanych przez oficjalne publikacje strony administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności na ile to tylko możliwe ograniczenie przemieszczania się (podróży), zachowania higieny osobistej.

Script logo StudioStrona.pl