Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne.

  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Kultura

Życie kulturalne powiatu ma bogate tradycje. Znaczącą rolę w ich podtrzymywaniu odgrywają, działające od wielu lat, folklorystyczne zespoły ludowe. Ich występy są trwałym elementem wszystkich imprez masowych na terenie powiatu. Twórczość uprawiana przez te zespoły jest bardzo różnorodna i nie ogranicza się tylko do folkloru. Wiodące zespoły to:

- Zespół Ludowy „Lututowianie”

- Zespół Folklorystyczny „Sokolniki”

- Kapele ludowe w Gminnych Ośrodkach Kultury w Czastarach i Żdżarach.

Na terenie powiatu działają także dwie kapele podwórkowe „Podpora Rodziny” z Dzietrzkowic i „Sami Swoi” z Wieruszowa. Ważnym wydarzeniem było reprezentowanie powiatu i województwa łódzkiego przez zespół „Lututowianie” w czasie Dni Polskich w Luksemburgu.

 

Oprócz kapel ludowych na terenie powiatu muzykuje 5 orkiestr dętych, których występy uświetniają uroczystości obchodów rocznic i świąt państwowych, festyny i inne imprezy kulturalne na terenie powiatu. Wśród nich wyróżnia się Orkiestra Dęta w Łubnicach, której historia sięga roku 1916. Aktualnie gra w nich ponad 40 muzyków amatorów. Orkiestra odniosła wiele sukcesów na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Jako jedna z nielicznych orkiestr dętych koncertowała w Filharmonii Łódzkiej.

            Każdego roku tworzony jest kalendarz imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe. Wiele z nich ma charakter trwały, ale pojawiają się także nowe pomysły wzbogacając co roku ofertę kulturalną powiatu.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, w której znajdują się czytelnie: ogólna i  multimedialna, stwarza mieszkańcom powiatu szeroki dostęp do informacji. W bibliotece, oprócz działalności podstawowej, organizowane są wystawy, prezentacje i spotkania.

Szeroką ofertę kulturalną mają także gminy. Większość domów kultury organizuje formy amatorskiego ruchu artystycznego, sekcje plastyczne, koła teatralne, seksje sportowe. Organizują konkursy, przeglądy, festyny.

Na terenie gmin funkcjonują także biblioteki gminne z filiami, które oferują czytelnikom zgromadzone tam zbiory literatury. Dostęp do specjalistycznych zbiorów oferuje Biblioteka Pedagogiczna w Wieruszowie.

Znaczącą rolę w krzewieniu tradycji kulturalnych pełną społeczne towarzystwa kulturalne:

Towarzystwo Przyjaciół Wieruszowa, Towarzystwo Kulturalno-Historyczne „Arsonium”, Towarzystwo Rozwoju Polesia, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubczyna i inne.

 

Script logo StudioStrona.pl