Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

L Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

 • fotogaleria

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 585) zawiadamiam, że dnia 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 12.30 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się:

L Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:                                                                                            

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
 • w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.
 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie za 2021 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi za 2021 rok.
 4. Sprawozdania z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu wieruszowskiego w 2021 roku:
  • Nadzór Wodny w Kaliszu,
  • Nadzór Wodny w Kępnie,
  • Nadzór Wodny w Wieluniu,
  • Nadzór Wodny w Wieruszowie.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Zapytania zwykłe i odpowiedzi.
 7. Zakończenie obrad.
Script logo StudioStrona.pl