Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

L Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

L Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 29 września 2022 roku odbyła się L Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas sesji Radni podjęli 4 uchwały: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026, zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wieruszowski.

Tematem obrad sesji była również informacja dotycząca działalności Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie za 2021 rok oraz sprawozdania z działalności w minionym roku: Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie i Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie-Wsi. Przedmiotem obrad było również sprawozdanie z działań podejmowanych w 2021 roku na terenie powiatu wieruszowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzory Wodne: w Kaliszu, Kępnie, Wieluniu i Wieruszowie. Radni mieli także możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl