Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Liceum Ogólnokształcące jest EKO! Realizator projektu edukacji ekologicznej

Liceum Ogólnokształcące w Wieruszowie rozpoczęło 10 grudnia br. wielomiesięczną realizację programu edukacji ekologicznej.
W roku szkolnym 2017/18 (grudzień-czerwiec) w placówce oświatowej Powiatu Wieruszowskiego będzie realizowany program edukacji ekologicznej na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla lokalnego środowiska wraz ze sposobami ich rozwiązywania oraz ich ewentualnego wpływu na wszystkie aspekty środowiskowe.


Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jego celem jest wzrost świadomości dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na temat istniejących zagrożeń. Działaniami projektu objęte będą wszystkie grupy wiekowe.

 

W propagowaniu wśród społeczności szkolnej i lokalnej zachowań proekologicznych wykorzystane zostaną różnorodne formy i metody pracy w tym:
- lekcje - wycieczki połączone z warsztatami,
- spotkania z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, lokalnych podmiotów gospodarczych i instytucji statutowo zajmujących się ochroną środowiska,
- imprezy szkolne i lokalne o ww. tematyce.


Podsumowanie projektu będzie miało charakter forum ekologicznego z udziałem zaproszonych gości, na którym młodzież zaprezentuje efekty całorocznej działalności.

 


O wszystkich działaniach dotyczących realizacji projektu szkoła będzie na bieżąco informować na stronie internetowej oraz facebookowym profilu LO, jak również w lokalnych mediach.

Script logo StudioStrona.pl