Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Dla Prezydenta Adamowicza, przeciw nienawiści

   Wieruszów także nie jest obojętny wobec tego, co wydarzyło się w Gdańsku, 13 stycznia 2019 roku o godzinie 20.00, a także wobec tego, co wybrzmiewało wcześniej w bardzo złych słowach.

   W związku z wyznaczoną datą pogrzebu Prezydenta Pawła Adamowicza, z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy, właśnie w ten dzień - 19 stycznia br. o godz. 12:00 na wieruszowskim rynku, równocześnie z rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych, wybrzmią dwa utwory: „Sound of Silence” i „Modlitwa o wschodzie słońca”.

   Niech to będzie krótkie, ale jednoznaczne spotkanie tych, którzy chcą uczcić pamięć zamordowanego Prezydenta i tych, którzy nie zgadzają się na język pogardy. W specjalnie wyznaczonym miejscu, przed portretem Pawła Adamowicza będzie można ustawić przyniesione znicze.

   Pamiętajmy, że spotkanie będzie też wsparciem dla fantastycznej inicjatywy jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i dla jej twórcy – Jurka Owsiaka. Spotkajmy się i bądźmy razem.

  • Starosta wieruszowski na Konwencie Powiatów Województwa Łódzkiego

   W miniony wtorek starosta wieruszowski Andrzej Szymanek reprezentował Powiat Wieruszowski podczas Konwentu Powiatu Województwa Łódzkiego. Spotkanie samorządów z regionu odbyło się 15 stycznia br. w Starostwie Powiatu Piotrkowskiego.

    

LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

OK-BR.0002.12.2018

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 ze zm.), § 15 ust. 1 pkt 1 i § 16 ust. 2 Statutu Powiatu Wieruszowskiego zawiadamiam, że dnia 14 listopada 2018r. (środa) o godz. 13 00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbędzie się: LII Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 18 października 2018r.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania.
5. Ocena stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu wieruszowskiego w 2017 roku.
6. Informacja o zrealizowanych w 2018r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego
i planowanych na 2019r.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Wieruszowskiego:
1) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026r.;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego;
5) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego
z organizacjami pozarządowymi na 2019r.
6) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu;
7) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
8. Informacja:
1) Starosty Wieruszowskiego o złożonych przez Członków Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oświadczeniach majątkowych za 2017r.;
2) Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych przez Radnych Rady Powiatu Wieruszowskiego oświadczeniach majątkowych za 2017r.;
3) Naczelników Urzędów Skarbowych o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

 

Script logo StudioStrona.pl