Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Łódzki Urząd Wojewódzki zaprasza geodetów do zgłaszania swoich kandydatur do wpisania na listę biegłych w postępowaniach administracyjnych

W celu ubiegania się o wpis należy złożyć wniosek na właściwym formularzu opublikowanym na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w zakładce Struktura organizacyjna/Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Załącznik nr 1 do procedury powoływania biegłych geodetów, w terminie do dnia 4 lipca 2022 r., za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę podawczą Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, na adres /lodzuw/skrytka, osobiście w Kancelarii Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub listownie (pocztą tradycyjną).

  • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl