Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

  Rada Powiatu

 • Z ostatniej chwili...
  • 3748

   Informacja

   Informujemy, że codziennie w godzinach 11.00-11.15 nastąpi przerwa w obsłudze interesantów, z uwagi na konieczność dezynfekcji pomieszczeń. Za utrudnienia przepraszamy.

  • 3745

   Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Od dnia 1 października 2020 roku wznawia się w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, zwanym dalej Urzędem, bezpośrednią obsługę interesantów.
   2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

   § 2. 1. Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obsługa klienta odbywać się będzie z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów.
   2. Wszystkie osoby na terenie Urzędu zobowiązane są do:
   1) zakrywania ust i nosa przy pomocy: maseczki lub przyłbicy lub odzieży;
   2) dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
   3) zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra od innych osób.

   § 3. W celu załatwienia spraw realizowanych przez Urząd nadal zaleca się kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną oraz e-PUAP, zgodnie z wykazem udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej.

   § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

   § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 • bip1

 • epuap

 • pomoc prawna

Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 2020 (ŁDZ-ŚWI) ŁÓDŹ, 12.09.2020

W dniu 12.09.2020 r. na stadionie AZS w Łodzi odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa U16 2020 (ŁDZ-SWI) oraz Mityng la.

W mistrzostwach wystartowało dwóch młodzików UMLKS START Wieruszów. Emilia Kałużna w biegu na dystansie 600 m oraz Jakub Sroka w pchnięciu kulą 5 kg. Mistrzostwa te to kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików.

Nasi zawodnicy zajęli następujące lokaty: Emilia Kałużna  600m K – miejsce dziewiąte,

                                                                Jakub Sroka pchniecie kula 5 kg M – miejsce trzecie (brązowy medal).

Niestety żadnemu z naszych młodzików nie udało się zakwalifikować do Mistrzostw Polski Młodzików U 16, należy jednak wspomnieć że Jakub Sroka zdobywając brązowy medal Mistrzostw Międzywojewódzkich ustanowił swój kolejny rekord życiowy, pchając kule na odległość 11m 99 cm.

Oprócz Mistrzostw U 16 w Łodzi odbywał się również mityng la, w którym wystartowało trzech juniorów młodszych.

Oskar Wróbel w biegu na dystansie 1500m, Oliwier Światły w biegu na dystansie 100m i 400m oraz Jakub Szczepaniak w biegu na dystansie 100m i 400 m. Mimo, że zawodnicy Oskar Wróbel i Oliwier Światły poprawili swe dotychczasowe wyniki, nie uzyskali kwalifikacji do Mistrzostw Polski U 18.

 

Zawodnicy UMLKS Start w Wieruszowie trenują w ramach programów współfinansowanych przez Powiat Wieruszowski oraz Gminę Wieruszów.

 

Trener

Jarosław Urbaniak

 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
 • fotogaleria
Script logo StudioStrona.pl