Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Mieszkańcy powiatu wieruszowskiego badali poziom cukru we krwi

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie dzięki współpracy z Zarządem Oddziału Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieruszowie oraz Powiatowym Centrum Medycznym Sp z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie w miniony poniedziałek (2 września 2019) zorganizowało bezpłatne badania poziomu cukru we krwi dla wszystkich chętnych mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Przebadano łącznie ponad 100 mieszkańców, u grupy badanych osób wykryto przekroczenie ustalonej normy poziomu cukru we krwi.  Dzięki przeprowadzonym badaniom ww. osoby będą mogły podjąć leczenie mające na celu wyrównanie poziomu cukru co docelowo zapobiegnie powikłaniom cukrzycowym.

 

Składamy serdeczne podziękowania dla dyrekcji oraz pracowników Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie za pomoc i współpracę oraz coroczne włączanie się w akcję bezpłatnego badania poziomu cukru we krwi dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

Script logo StudioStrona.pl