Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Możliwe dotacje z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za pośrednictwem Programu priorytetowego dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019, udziela 40%, 50% oraz 60% dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu na zadania m.in. :

Docieplenie ścian

Docieplenie dachu/stropodachu

Wymiana stolarki okiennej i drzewiej

Wymiana wyeksploatowanej (starej) kotłowni na:

Kotły gazowe wraz z instalacją gazową

Kotły olejowe

Kotły na biomasę (drewna, pellet)

Pompy ciepła zarówno z powietrznym jaki i gruntowym wymiennikiem ciepła

Instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Instalacje fotowoltaicznie lub inne źródła odnawialne do pozyskiwania energii elektrycznej

Podłączenia do miejskiej sieci C.O.

W ramach programu na termomodernizację budynków można uzyskać kwotę 30.000,00 zł, przy czym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej kwoty 10.000,00 zł.

 

Więcej informacji na spotkaniu z przedstawicielami Funduszu w dniu 22 marca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie, sala 27, godzina 10:00

Script logo StudioStrona.pl