Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne

  • Obowiązek rejestracji w BDO (Baza Danych Odpadowych)

   Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego otwartym konkursem ofert na realizację w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r. zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach. Zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej. Prosimy o zgłaszanie kandydatur przedstawicieli organizacji do pracy w komisji do dnia 9 grudnia 2019r. do godziny 15:00 (decyduje data wplywu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie), na adres:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
ul. Ludwika Waryńskiego 15 98-400 Wieruszów
e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl
faks: 62 78 31 995


Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest uczestnictwo w posiedzeniu komisji i opiniowanie złożonych ofert. Posiedzenie komisji odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Członkami komisji nie mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie. Wyboru kandydatów do komisji dokona Zarząd Powiatu Wieruszowskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do dnia 13 grudnia 2019r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, tel. 62 78 31 995.

Script logo StudioStrona.pl