Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Dla Prezydenta Adamowicza, przeciw nienawiści

   Wieruszów także nie jest obojętny wobec tego, co wydarzyło się w Gdańsku, 13 stycznia 2019 roku o godzinie 20.00, a także wobec tego, co wybrzmiewało wcześniej w bardzo złych słowach.

   Mimo, że jeszcze nie wyznaczono daty pogrzebu Prezydenta Pawła Adamowicza, z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy, właśnie w ten dzień na wieruszowskim rynku, równo z rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych wybrzmią dwa utwory: „Sound of Silence” i „Modlitwa o wschodzie słońca”.

   Niech to będzie krótkie, ale jednoznaczne spotkanie tych, którzy chcą uczcić pamięć zamordowanego Prezydenta i tych, którzy nie zgadzają się na język pogardy. W specjalnie wyznaczonym miejscu, przed portretem Pawła Adamowicza będzie można ustawić przyniesione znicze.

   Pamiętajmy, że spotkanie będzie też wsparciem dla fantastycznej inicjatywy jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i dla jej twórcy – Jurka Owsiaka. Spotkajmy się i bądźmy razem.

  • Źródła sukcesu produktów turystycznych

   W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego zapraszamy na seminarium „Źródła sukcesu produktów turystycznych”, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego otwartym konkursem ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2019r. zapraszamy do wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur przedstawicieli organizacji do pracy w komisji do dnia 28 grudnia 2018r. do godziny 15:00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, pocztą elektroniczną, tradycyjną (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie), na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

 

Informujemy, że praca w komisji ma charakter społeczny. Zadaniem członków komisji jest uczestnictwo w posiedzeniu komisji i opiniowanie złożonych ofert. Posiedzenie komisji odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Członkami komisji nie mogą być osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Zarząd Powiatu Wieruszowskiego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, tel. 062 78 13 378.

Script logo StudioStrona.pl