Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

   Wydział Komunikacji i Dróg od godziny 7 00 - 14 45

  • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XV edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”

   Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie najlepszych produktów i usług firm z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które ze względu na swoją jakość, innowacyjność oraz walory użytkowe i estetyczne mogą być wizytówką gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego. Preferowane będą produkty lub usługi, które można utożsamiać z powiatem, których wyjątkowe walory mają szansę stać się charakterystycznymi dla Powiatu Wieruszowskiego.

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego

W dniu 21 lipca br. odbyła się XXXIV Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu Wieruszowskiego. Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2017r oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2014 r. Niniejsze zmiany były konieczne z uwagi na przeprowadzoną analizę zakresu rzeczowego prac dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr. 4729E w miejscowości Wieruszów oraz wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Została wprowadzona zmiana terminu realizacji przedmiotowego zadnia oraz zmiana wydatków. Ponadto o w budżecie powiatu na 2017 uwzględniono kwotę dofinansowania z PFRON do zadania obejmującego zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie.

 

Script logo StudioStrona.pl