Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą.

   Klauzula informacyjna - art. 13 RODO - Informacja podawana w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą. Zgodnie z art. 13 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Starosta Wieruszowski informuję, iż:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 627831963 adres Skrytka ePUAP: /sp/skrytka, e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl (dalej jako „ADO”).
   2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Depta z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl, numer telefonu 627813910
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Administratora wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek wynikający z art. 6 ust 1 lit. c) RODO

  • RODO - najważniejsze zmiany i nowości

   Przedstawiamy praktyczne informacje, które zobrazują kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Łódzki, Pan Zbigniew Rau ogłosił XV edycję Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego. Zgłaszanie kandydatów do Konkursu może następować w następujących kategoriach:

- Ład organizacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu,

- Mikro i małe przedsiębiorstwo,

- Gospodarstwo rolne,

- Innowacyjność.

Jest wyrazem uznania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego za ich wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarki regionu. Nagroda sprzyja także prezentacji i promocji działań prowadzących do sukcesów gospodarczych jej uczestników.   Udział w konkursie jest bezpłatny. Nagroda ma charakter honorowy nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową. Warunki zgłaszania kandydatów oraz formularze wniosków zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu ( baner: Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego na rok 2018). Wypełniony wniosek w formie papierowej i elektronicznej należy przesłać na adres Sekretariatu Nagrody do dnia 26 marca 2018r.      

 

W przypadku pytań pomocą służy Sekretariat Nagrody :

Juliana Wojtysiak, tel. ( 42) 664-12-52; juliana.predowa@lodz.uw.gov.pl

Magdalena Żółtaszek – Mikina, tel. (42) 664-10-94; magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl

Michał Mikina, tel. ( 42) 664-10-94; michal.mikina@lodz.uw.gov.pl    

Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, budynek E, pok. 221. 

Script logo StudioStrona.pl