Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Ogłoszenie

Starosta Wieruszowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 49 kpa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, na okres 14 dni, została wywieszona decyzja Starosty Wieruszowskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, z dnia 6 listopada 2019 r. znak: GN.6820.3.1.2019 zmieniająca na podstawie art. 155 Kpa decyzję Starosty Wieruszowskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, z dnia 30 maja 2019 r. , znak: GN.6820.3.1.2019 orzekająca, iż nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki:

 • nr 1175 o pow. 0,4106 ha, obręb Biadaszki, gm. Galewice,
 • nr 672 o pow. 0,8900 ha, obręb Żelazo, gm. Galewice,
 • nr 114 o pow. 0,2800 ha obręb Żelazo, gm. Galewice,
 • nr 624 o pow. 0,0700 ha obręb Żelazo, gm. Galewice,
 • nr 625 o pow. 0,1000 ha obręb Żelazo, gm. Galewice,
 • nr 626 o pow. 0,0500 ha obręb Żelazo, gm. Galewice,
 • nr 78 o pow. 0,1500 ha obręb Żelazo, gm. Galewice,

z dniem  5 lipca 1963 r., stanowiła mienie gromadzkie.

Script logo StudioStrona.pl