Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

  • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

  • pomoc prawna

  •  bip1

  • Rada Powiatu Wieruszowskiego

  • epuap

Ogłoszenie

  • fotogaleria

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.) na wsparcie realizacji zadania pn. Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznał Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Klub Otwartych Serc” z siedzibą w Wieruszowie dotację w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) na wsparcie realizacji zadania: Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół” realizowanego w okresie od 17 września 2022r. do 17 października 2022r.

Script logo StudioStrona.pl