Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonm na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lututów, obręb Lututów, gm. Lututów, oznaczonej jako działka nr 55, o powierzchni 10,8700 ha

Wielkość: 10,87 ha, pokrycie terenu: pole orne, właściciel: Powiat Wieruszowski, dostęp do drogi wojewódzkiej,  uzbrojenie terenu: sieć energetyczna średniego napięcia (transformator), przeznaczenie terenu zgodne ze studium zagospodarowania przestrzennego

Script logo StudioStrona.pl