Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
  • Z mapą i kompasem

  • Zapraszamy na strony gmin powiatu

    Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki  Gmina Wieruszów

     

  • Z ostatniej chwili...

Ogłoszenie Starosty Wieruszowskiego

Starosta Wieruszowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, w dniu 6  listopada 2019 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:

  • działki: nr 1895/7, o pow. 0,8995 ha, nr 1896/2 o pow. 0,0837 ha, nr 1897 o pow. 0,0253 ha, nr 1898/4 o pow. 0,6742 ha, nr 1899/2 o pow. 0,1001ha położona w obrębie Mirków, gm. Wieruszów (zarządzenie nr 27/2019 Starosty Wieruszowskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa),
  • działka nr 3424/32 o pow. 0,0086 ha, położona w Wieruszów, gm. Wieruszów  (zarządzenie nr 28/2019 Starosty Wieruszowskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa), przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości, zgodnie z zarządzeniami Starosty Wieruszowskiego.
Script logo StudioStrona.pl