Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz mieszkańców zarządzam, co następuje:

    

  • Informacja

   Szanowni Państwo!

   Starostwo Powiatowe w Wieruszowie obsługuje swoich interesantów we wszystkich sprawach będących w jego kompetencji. Nadal bardzo ważnym jest ograniczony  do przypadków koniecznych, bezpośredni kontakt interesant – pracownik urzędu. Jest to podyktowane obowiązkiem zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa  i ochrony przed zakażeniem Covid-19, zarówno klientów jak i pracowników Starostwa.

   W związku z powyższym usilnie prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa, w zakładkach odnoszących się  do poszczególnych rodzajów załatwianych spraw. Korzystanie z informacji telefonicznej jest możliwe i  może łatwiejsze, ale zabiera dużo czasu pracownikom, którzy mogą ten czas wykorzystać na załatwianie spraw. Prosimy też o korzystanie z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.Ułatwi to i usprawni  oraz przyspieszy załatwianie spraw. Pozwoli również na zaoszczędzenie czasu oraz wyeliminuje niepotrzebne Państwa wizyty  w Starostwie

Ogłoszenie Starosty Wieruszowskiego

Starosta Wieruszowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie przy ul. Rynek 1-7, w dniu 6  listopada 2019 r. zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, wykazy nieruchomości:

 • działki: nr 1895/7, o pow. 0,8995 ha, nr 1896/2 o pow. 0,0837 ha, nr 1897 o pow. 0,0253 ha, nr 1898/4 o pow. 0,6742 ha, nr 1899/2 o pow. 0,1001ha położona w obrębie Mirków, gm. Wieruszów (zarządzenie nr 27/2019 Starosty Wieruszowskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa),
 • działka nr 3424/32 o pow. 0,0086 ha, położona w Wieruszów, gm. Wieruszów  (zarządzenie nr 28/2019 Starosty Wieruszowskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa), przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości, zgodnie z zarządzeniami Starosty Wieruszowskiego.
Script logo StudioStrona.pl