Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem

 • Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

 • pomoc prawna

 • bip1

 • Rada Powiatu Wieruszowskiego

 • epuap

Podsumowanie realizacji zdania pn. Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY”

 • fotogaleria

Jak ważna jest ochrona środowiska w którym żyjemy nie ma potrzeby nikogo przekonywać. Dlatego Powiat Wieruszowski, corocznie w ramach swoich możliwości finansowych, realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Naszym zdaniem najlepszym i najefektywniejszym sposobem na ochronę środowiska jest edukowanie mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzież poprzez różne formy dotarcia do nich.

Powiat Wieruszowski złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dofinansowanie zadania pn. Program edukacji ekologicznej dla Powiatu Wieruszowskiego „Z EKOLOGIĄ NA TY”. Planowany koszt całkowity zadania wynosił - 45.579,46 zł, a kwota dofinansowania - 40.879,40 zł.

Zadanie realizowane było w okresie od 01.04.2012 r. do 15.12.2012 r.

Zadanie objęte wnioskiem zostało zrealizowane przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie składało się z poniższych elementów:

1) z 3 konkursów:

 • Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy pod hasłem: „Człowiek jako element przyrody” przeznaczony był dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Współorganizatorem konkursu była: Szkoła Podstawowa w Bolesławcu  i Szkoła Podstawowa w Wójcinie. Do konkursu zgłosiło się 63 uczestników z 8 szkół z terenu powiatu wieruszowskiego, tj. 21 drużyn 3 osobowych.
 • IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny „…otwórz oczy na świat” przeznaczony by dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Galewicach.

Do konkursu zgłosiło się 35 uczestników z 6 szkół z terenu powiatu wieruszowskiego.

 • Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy „Bliżej natury – z ekologią na TY” przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego. Organizatorem Konkursu była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie i Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Dla laureatów konkursu zakupione zostały nagrody. Wybrane zdjęcia oraz hasła o treści ekologicznej zostały wykorzystane w opracowanym ekologicznym 7 planszowym kalendarzu ściennym na 2013 rok. Wybrane hasło nadrukowane zostało na koszulki (550 szt, białe). Ponadto po zakończonym konkursie przygotowana została wystawa pokonkursowa zorganizowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wieruszowie. Powiatowa Biblioteka Publiczna odpowiadała za organizację i przeprowadzenie w.w konkursu.

Celem konkursu było zainteresowanie naturą, walorami przyrodniczymi powiatu wieruszowskiego i ekologią uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego poprzez obserwację środowiska przyrodniczego i wyrażenie jej w formie fotografii lub hasła o treści ekologicznej. Konkurs składał się z dwóch części: fotograficznej, która była skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz  na hasło o treści ekologicznej, która była skierowana do uczniów szkół podstawowych.

Na konkurs fotograficzny wpłynęło łącznie 27 zgłoszeń, a na hasło o treści ekologicznej wpłynęło łącznie 86 prac.

Czteroosobowa niezależna komisja zgodnie z regulaminem przyznała 13 równorzędnych nagród dla laureatów konkursu fotograficznego i 12 równorzędnych nagród dla laureatów konkursu na hasło o treści ekologicznej.

W konkursie fotograficznym nagrody przyznawano za zdjęcie lub cykl zdjęć zgłoszonych do konkursu.

        Hasło na koszulkę promocyjną, komisja wyłoniła spośród haseł nagrodzonych, a jest nim   
       „Jak o przyrodę dbasz, taką opinię masz” autorstwa Natalii Otorowskiej, uczennicy Szkoły   
      Podstawowej w Ostrówku.

2) opracowania i wydania kalendarza, folderu, broszury, ulotki i zakupu koszulek z hasłem:

 • Kalendarz ekologiczny 7 planszowy ścienny na 2013 rok – 2500 szt. Każdy miesiąc jest poświęcony innemu tematowi związanemu ściśle z ochroną przyrody i ekologią. Do opracowania kalendarza został wykorzystane materiały własne, wybrane zdjęcia i hasło ekologiczne na każdy miesiąc wybrane w Powiatowym Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczy „Bliżej natury – z ekologią na TY”.
 • Publikacja (folder)  „Leśne wędrówki po powiecie wieruszowskim” – (4000 szt.) dotycząca piękna lasów w powiecie wieruszowskim, roli i ochrony lasów, zachowania się w lasach podczas wędrówek oznaczonymi ścieżkami i trasami turystycznymi.
 • Broszura pt. „Pszczelarstwo w powiecie wieruszowskim” (2000 szt) dotycząca pszczelarstwa na terenie powiatu wieruszowskiego.
 • Ulotka informacyjna pt. "JEST KONIECZNE I W MODZIE POMAGAĆ PRZYRODZIE" (5000 szt.) Głównym celem wydania ulotki jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców w okresie jesienno-zimowym i zwrócenie im uwagi na zagrożenia dla środowiska w tym zakresie. Ulotka będzie dystrybuowana bezpłatnie w szczególności dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego w terenach szczególnie zagrożonych ryzykiem spalania śmieci, w tym płyt wiórowych.
 • Zakupu koszulek z nadrukiem hasła o treści ekologicznej - 550 szt.

W/w wydawnictwa i koszulki dystrybuowane są bezpłatnie dla:

 1. Szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieruszowskiego,
 2. Bibliotek z terenu powiatu wieruszowskiego,
 3. Samorządów lokalnych, jednostek organizacyjnych powiatu i gmin z terenu powiatu wieruszowskiego,
 4. Innych instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego,
 5. Podmiotów gospodarczych z terenu powiatu wieruszowskiego,
 6. Uczestników imprez i konkursów współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie,
 7. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Samorząd Województwa Łódzkiego oraz innch podmiotów o znaczeniu regionalnym lub wojewódzkim,
 8. Mieszkańców z terenu powiatu wieruszowskiego oraz turystów.

 

3) zakupu książek z zakresu ochrony środowiska, hydrologii, ekologii, gospodarki wodno-ściekowej (60 szt.) na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie. Doposażenie Biblioteki w w/w publikacje pozwoli rozszerzyć ofertę woluminów o materiały edukacyjno-ekologiczne, a tym samym pozwoli poszerzyć zakres wiedzy uczniów, studentów oraz zainteresowanych osób poszukującym informacji w w/w zakresie.

4) zakupu nagród dla laureatów Konkursów.

5) zakupu materiałów na potrzeby wystawy po konkursowej Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczy „Bliżej natury – z ekologią na TY”.

6) opracowania kalendarza na rok 2013,

7) posumowania realizacji Programu w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej powiatu.

  

Script logo StudioStrona.pl