Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Pogram dotacyjny dla organizacji pozarządowych – nabór wniosków

To moment, na który czekało wiele organizacji pozarządowych z całej Polski. Ruszył Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - PROO, czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Dodatkowo, dla uproszczenia formalności wprowadzono innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, a dopiero później wnioski pełne!

11 lutego 2019 r. rozpoczęto nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego – edycja 2019.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie!

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Najważniejsze informacje:

  • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
  • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
  • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
  • nie jest wymagany wkład własny.

 

 

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu z załącznikami znajduje się na stronie internetowej: https://fundusze.ngo.pl/286975-proo-2019-start.html .

Script logo StudioStrona.pl