Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich

Kluczowym punktem ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył starosta wieruszowski Andrzej Szymanek było omówienie skutków wejścia w życie zmian związanych z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych w kontekście szpitali powiatowych. W posiedzeniu wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza.

Kolejną częścią spotkania było omówienie spraw związanych ze zbliżającym się Zgromadzeniem Ogólnym w Kołobrzegu.

Rozpatrzone zostały również zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Zdjęcia: Facebook/Związek Powiatów Polskich

Script logo StudioStrona.pl