Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Informacja

   W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne.

Posiedzenie Nr 1/20 Zarządu VI Kadencji Związku Powiatów Polskich

W dniu 28 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się Posiedzenie Nr 1/20 Zarządu VI Kadencji Związku Powiatów Polskich. W obradach posiedzenia uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. 

Pierwsze posiedzenie Zarządu ZPP w roku 2020 rozpoczęło się od podpisania listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich, a Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przedmiotowe porozumienie obejmuje współpracę w zakresie działalności naukowo – badawczej oraz dydaktycznej związanej z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych –  powiatowych.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas obrad ZZP były tematy związane z wyzwaniami klimatycznymi oraz niekorzystnymi zmianami środowiskowymi, z którymi zmierzyć się muszą powiaty. Podczas obrad ZPP przedstawiono kwestię związaną z organizacją i finansowaniem publicznego transportu zbiorowego. W ramach posiedzenia ZPP odbyło się spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafałem Weberem, który poruszył temat Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz możliwych dofinansowań. Podkreślił, że ważne jest odbudowanie dobrze funkcjonującej komunikacji autobusowej i stworzenie klarownych przepisów prawnych. Ponadto zastępca dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski omówił zagadnienia związane z nakładaniem przez wydziały komunikacji kar związanych z niedopełnieniem obowiązku rejestracji albo zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu. Zaznaczył, że obecna sytuacja wprowadziła obywateli w niewiedzę związaną z brakiem jednoznacznych regulacji prawnych w przedmiotowym temacie.

Omówiono problemy samorządu powiatowego w perspektywie rozpoczętej kadencji Parlamentu, a także sytuację szpitali powiatowych – ich obecny stan i dalsze perspektywy.

Posiedzenie zakończone zostało wystąpieniem dr Doroty Gołąb-Bełtowicz przedstawiającym aktualną sytuację finansową szpitali powiatowych, która ulega ciągłemu pogarszaniu powodując wzrost poziomu zadłużenia szpitali i zwiększania się liczby szpitali zadłużonych.

Script logo StudioStrona.pl