Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Wielki Polak, astronom i Patron - Mikołaj Kopernik

   19 lutego w wieruszowskim liceum odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły połączona z Dniem Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. Honorowym gościem był Mikołaj Kopernik, który został przywitany pięknym biciem dzwonów.

Posiedzenie Nr 1/20 Zarządu VI Kadencji Związku Powiatów Polskich

W dniu 28 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyło się Posiedzenie Nr 1/20 Zarządu VI Kadencji Związku Powiatów Polskich. W obradach posiedzenia uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. 

Pierwsze posiedzenie Zarządu ZPP w roku 2020 rozpoczęło się od podpisania listu intencyjnego pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich, a Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przedmiotowe porozumienie obejmuje współpracę w zakresie działalności naukowo – badawczej oraz dydaktycznej związanej z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych –  powiatowych.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas obrad ZZP były tematy związane z wyzwaniami klimatycznymi oraz niekorzystnymi zmianami środowiskowymi, z którymi zmierzyć się muszą powiaty. Podczas obrad ZPP przedstawiono kwestię związaną z organizacją i finansowaniem publicznego transportu zbiorowego. W ramach posiedzenia ZPP odbyło się spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafałem Weberem, który poruszył temat Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Państwowej Komunikacji Samochodowej oraz możliwych dofinansowań. Podkreślił, że ważne jest odbudowanie dobrze funkcjonującej komunikacji autobusowej i stworzenie klarownych przepisów prawnych. Ponadto zastępca dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski omówił zagadnienia związane z nakładaniem przez wydziały komunikacji kar związanych z niedopełnieniem obowiązku rejestracji albo zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu. Zaznaczył, że obecna sytuacja wprowadziła obywateli w niewiedzę związaną z brakiem jednoznacznych regulacji prawnych w przedmiotowym temacie.

Omówiono problemy samorządu powiatowego w perspektywie rozpoczętej kadencji Parlamentu, a także sytuację szpitali powiatowych – ich obecny stan i dalsze perspektywy.

Posiedzenie zakończone zostało wystąpieniem dr Doroty Gołąb-Bełtowicz przedstawiającym aktualną sytuację finansową szpitali powiatowych, która ulega ciągłemu pogarszaniu powodując wzrost poziomu zadłużenia szpitali i zwiększania się liczby szpitali zadłużonych.

Script logo StudioStrona.pl