Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Informacja

   W dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie nieczynne.

Posiedzenie Nr 5/VI Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

W dniu 3 lutego 2020 r. w Radomsku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, w którym uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Podczas posiedzenia z udziałem dyrektora WCZK w Łodzi Doroty Gajewskiej omówiono rolę Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego w systemie bezpieczeństwa lokalnego oraz współpracę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Woj. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi.

Podczas Konwentu poddano szerszej analizie i dyskusji kwestie związane z systemem finansowania oświaty. Zbyt niska subwencja oświatowa nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, a także płac. Starostowie przyjęli stanowisko w sprawie finansowania oświaty, które zostanie przekazane Związkowi Powiatów Polskich oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej, w którym zaznaczono potrzebę pokrywania samorządom z budżetu państwa pełnych kosztów wynagradzania pracowników oświaty.

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego podjął również stanowisko w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, mające na celu umożliwienie samorządom właściwego kształtowania struktury wynagrodzeń pracowników administracyjnych urzędów uwzględniając warunki rynkowe oraz kwalifikacje i odpowiedzialność za pracę.

Podczas obrad zaprezentowana została również propozycja Wydawnictwa "Poczet samorządowców 30 – lecia Województwa Łódzkiego" przygotowana przez dziennikarzy "Dziennika Łódzkiego".

Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Paweł Anyszewski przedstawił uczestnikom posiedzenia prezentację nt. sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim oraz możliwości wspierania przedsiębiorczości przez ŁAPR.

Starostowie po zamknięciu posiedzenia udali się do Szpitala Powiatowego w Radomsku zapoznając się jednocześnie z jego nowoczesnym funkcjonowaniem i działalnością.

Script logo StudioStrona.pl