Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Ważne! Zmiana organizacji ruchu

   Zarząd Powiatu Wieruszowskiego oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie informują, że od dnia 20 stycznia 2020r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na moście przez rzekę Prosnę w ciągu drogi powiatowej nr 4510 E w miejscowości Podbolesławiec. Obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

  • Wielki Polak, astronom i Patron - Mikołaj Kopernik

   19 lutego w wieruszowskim liceum odbyła się uroczystość Święta Patrona Szkoły połączona z Dniem Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. Honorowym gościem był Mikołaj Kopernik, który został przywitany pięknym biciem dzwonów.

Posiedzenie Nr 5/VI Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

W dniu 3 lutego 2020 r. w Radomsku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, w którym uczestniczył Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek. Podczas posiedzenia z udziałem dyrektora WCZK w Łodzi Doroty Gajewskiej omówiono rolę Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego w systemie bezpieczeństwa lokalnego oraz współpracę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Woj. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi.

Podczas Konwentu poddano szerszej analizie i dyskusji kwestie związane z systemem finansowania oświaty. Zbyt niska subwencja oświatowa nie pokrywa w całości kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, a także płac. Starostowie przyjęli stanowisko w sprawie finansowania oświaty, które zostanie przekazane Związkowi Powiatów Polskich oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej, w którym zaznaczono potrzebę pokrywania samorządom z budżetu państwa pełnych kosztów wynagradzania pracowników oświaty.

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego podjął również stanowisko w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, mające na celu umożliwienie samorządom właściwego kształtowania struktury wynagrodzeń pracowników administracyjnych urzędów uwzględniając warunki rynkowe oraz kwalifikacje i odpowiedzialność za pracę.

Podczas obrad zaprezentowana została również propozycja Wydawnictwa "Poczet samorządowców 30 – lecia Województwa Łódzkiego" przygotowana przez dziennikarzy "Dziennika Łódzkiego".

Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Paweł Anyszewski przedstawił uczestnikom posiedzenia prezentację nt. sytuacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim oraz możliwości wspierania przedsiębiorczości przez ŁAPR.

Starostowie po zamknięciu posiedzenia udali się do Szpitala Powiatowego w Radomsku zapoznając się jednocześnie z jego nowoczesnym funkcjonowaniem i działalnością.

Script logo StudioStrona.pl